Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Edrex - samverkan på hög nivå

Det speciella med övningen Edrex är inte vad man övar, utan vem som övar och hur.

Publicerad: 2017-03-09

Många större övningar inom Europasamarbetet handlar om att träna tillsammans för att kunna stödja varandra i hanteringen av en större händelse.

Edrex handlar om något annat, nämligen om samverkan och ledning mellan den politiska nivån i de övade medlemsländerna, och mellan ländernas kontaktpunkter, den operativa nivån.

Övningen syftar inte till att träna beredskap, utan testa och förbättra systemen. I Sverige är MSB kontaktpunkt och i Bryssel är det EUs centrum för samordning av katastrofberedskap, ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Sverige leder arbetet med övningen, tillsammans med Italien och Storbritannien. Det som ska övas är en tänkt händelse med gränsöverskridande konsekvenser, sektorsöverskridande samhällspåfrestningar som får politiska konsekvenser.

Övningen är den första sedan den nya civilskyddslagstiftningen kom på plats i EUs medlemsländer. Samarbetet för att arbeta förebyggande och förberedande har kommit en bit på väg. Men i Edrex handlar det om att hantera komplexa händelser.

En större samhällspåfrestning i Europa kräver gräns­överskridande samverkan och är beroende av tydliga signaler mellan den politiska nivån och den operativa nivån.

Edrex övar därför också hur policynivån och den operativa nivån signalerar till varandra.

Övningen ger också en möjlighet för olika delar inom EU-systemet att öva samverkan med ett bredare synsätt och flera samtidiga perspektiv, vilket Sverige i Europasamarbetet har talat starkt för.

Ett "allriskperspektiv" för att utveckla generella metoder för att hantera samhällsstörningar, oavsett om orsaken är en olycka eller ett attentat.

Även EU-systemet brottas med "stuprör" som behöver överbryggas, därför belyses den sammanlagda bilden av skeenden och händelser ur olika perspektiv. I övningen ska man samla ihop och dela lägesbilder för att kunna agera samordnat och använda tillgängliga resurser på effektivast möjliga sätt.
ERCC håller samman lägesbilden och den matas in i IPCR, EUs integrerade arrangemang för politisk krishantering.

Det är en krismekanism som gör det möjligt för rådets ordförandeskap att hantera, det vill säga samordna, EU-ambassadörerna och ländernas EU-representationer i händelse av en katastrof.

I Sverige motsvaras nivåerna av att MSB håller samman lägesbilden på den operativa nivån, och justitiedepartementets krishanteringskansli som kan hålla samman arbetet på den politiska nivån.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen