Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Uthållighet utmaningen i arbetet med covid-19

Den 31 januari gick MSB upp i så kallad särskild organisation med anledning av corona-viruset.

Publicerad: 2020-03-20

  • Anna-Karin Hamrén, MSB, en av två funktionsledare för insatscellen i MSBs särskilda organisation informerar statsminister Stefan Löfven om arbetet med covid-19. Foto: Gunno Ivansson
  • – Väldigt utmanande, extremt lärorikt, säger Kajsa Nordmark, funktionsledare för insatscellen som drar ett tungt lass i den särskilda organisation som MSB inrättat. Foto: Gunno Ivansson
  • Enhetschef Bert Solberg visar statsminister Stefan Löfven de förstärkningsresurser MSB har i Kristinehamn. – Det är väldigt intressant att få ta del av allt som finns här. Jag tror inte alla känner till vilka resurser MSB har. MSB är typexempel på en myndighet som gör en fantastisk insats i Sverige men också i andra länder, säger Stefan Löfven. Foto: Gunno Ivansson

 Fram till mitten av mars handlade inriktningen om en smittskyddsfas för att då övergå i att hantera en övergripande samhällskris.

— Händelsen håller på att gå in i ett stadium där också samhällsviktiga verksamheter kommer att bli påverkade, säger Maria Bergstrand, chef för enheten för operativ ledning på MSB.

I det läget är det viktigt att MSB arbetar aktivt för att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas.

— Vi måste fortsätta jobba med vårt grunduppdrag, se till att krishanteringen hänger ihop på nationell nivå och att alla aktörer som har ett ansvar arbetar tillsammans på ett bra sätt, säger Maria Bergstrand, som tror att utmaningen i det långa loppet är uthålligheten.

— Det kommer att ta lång tid innan det här är över och MSB som organisation kommer också att bli påverkad.

Liksom under skogsbränder har den särskilda organisationen uppdelats i så kallade celler, insats, analys, rätts och personal. Insatscellen är uppdelad i två

— Den ena delen fokuserar på insatser och där ingår bland annat att stötta Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket med olika befattningar som stabsstöd, kriskommunikatörer, analytiker, registratorer och en pressekreterare. Alla kommer inte från MSBs resursbas utan har blivit utlånade från andra myndigheter, bland andra länsstyrelsen Västra Götaland och Kemikalieinspektionen, säger Kajsa Nordmark, en av två funktionsledare.

MSB har svarat på förfrågningar från regioner om tält för triagering utanför akutmottagningar och levererat två till Arvika och Karlstad.

Den andra delen i funktionen arbetar med resursinventering och resursmäkling.

— Som komplement till Socialstyrelsens förfrågningar till aktörer inom sjukvårdssektorn har vi ställt frågor till aktörer utanför sjukvårdssektorn för att göra en resursinventering av materiel som kan användas inom sjukvården.

Svaren kom in igår och ska nu analyseras. Det kommer att bli ett stort arbete nu i samverkan med Socialstyrelsen.

I resursinventering ingår också frivilligsamordning.

— På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har vi använt oss av Civilförsvarsförbundet och Lottorna för att dela ut informationsblad på Arlanda. Landvetter, centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö.

— Det personliga bemötandet har varit väldigt uppskattat av flygresenärer som kommit hem. Utdelningen kommer att pågå minst veckan ut.

Funktionen är hårt belastad och kommer att utökas för att bli uthållig. Kajsa Nordmark arbetade även i den särskilda organisationen vid skogsbränderna.

— Min upplevelse är att vi drog mycket erfarenheter från arbetet vid skogsbränderna. Vi behövde inte uppfinna hjulet på nytt utan var beredda på att det skulle bli stort och när det blev stort arbetade vi mycket för att ta höjd.

Gunno Ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen