Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Fyra områden regeringen satsar på i budgeten

I regeringens budgetproposition för 2018 får MSB 100 miljoner mer i anslag jämfört med 2017.
Merparten av anslagsökningen ska användas för informationssäkerhet, psykologiskt försvar, räddningstjänst och befolkningsskydd.

Publicerad: 2017-09-20

Nils Swartz– Det är glädjande att regeringen föreslår mer pengar för det viktiga arbetet att stärka civilt försvar på alla nivåer, konstaterar Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för MSB.

Totalförsvarsuppgörelsen tidigare i somras gav 1,3 miljarder över tre år till civilt försvar i nivåhöjning. Det innebar att många visste att mer pengar var att vänta när finansminister Magdalena Andersson presenterade budgeten onsdag 20 september.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet, som visat på samhällets sårbarhet, gör att regeringen ser ett ökat behov av att stärka totalförsvaret under kommande år.

MSB föreslås få 1,169 miljarder kronor i förvaltningsanslag, 2017 var anslaget 1,072 miljarder.

Prioriterade områden är:

  • 40 miljoner till informationssäkerhet och psykologiskt försvar
  • 34 miljoner till räddningstjänst och befolkningsskydd
  • 11 miljoner till kärnenergiberedskap
  • 7,5 miljoner till MSBs samordningsverksamhet och stöd till berörda aktörer.

Vad pengarna ska användas till kommer regeringen mer i detalj att presentera senare, har justitieminister Morgan Johansson tidigare sagt.

– Regeringens signal är tydlig: höga förväntningar på resultat, ökat tempo och höjd ambitionsnivå – och det på alla nivåer, säger Nils Svartz och tillägger:

– Därför behöver alla aktörer prioritera verksamhet som leder till att vi tydligt kan höja totalförsvarsförmågan. Det gäller särskilt kommuner och landsting, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter inklusive MSB. Men det gäller också privata aktörer inom de prioriterade områden som regeringen pekar på: livsmedelsförsörjning, sjukvård, transporter, skydd och säkerhet, energi samt elektroniska kommunikationer.

Budgeten för krisberedskapsanslaget (2:4) höjs med drygt 160 miljoner till 1,286 miljarder. Största delen av pengarna går till kommunerna som får 100 miljoner mer för planering av civilt försvar. Landstingen får 30 miljoner extra för samma ändamål och frivilliga försvarsorganisationer 24 miljoner mer.

Noteras från budgetpropositionen kan också:

  • Regeringen betonar att arbetet under 2018 ska fokuseras särskilt på krigsplacering av personal, planering av stöd till Försvarsmakten, säkra kommunikationer och ledningsplatser. Dessutom understryker regeringen vikten av att alla aktörer säkerställer rutiner för hantering av sekretessbelagd information.
  • Regeringen skickar en viktig signal om länsstyrelsernas roll och tolkning av det geografiska områdesansvaret, som enligt flera utredningar skiljer sig åt. Åtgärder för att uppnå ett mer enhetligt utövande skulle stärka krisberedskapen och därmed också totalförsvarsförmågan.

Totalt anslås 4,045 miljarder till utgiftsposten samhällets krisberedskap i regeringens budgetförslag.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen