Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Bostadsbränder minskar mer än dödsbränder

Antalet bostadsbränder som räddningstjänsten rycker ut till visar över längre tid en tydlig minskning.
Även antalet döda i bränder minskar över tid, men det går långsammare.

Publicerad: 2018-03-08

Förra året omkom preliminärt 113 personer i bränder. Siffrorna är fortfarande osäkra. Det är den högsta noteringen sedan 2010.

Sedan 1999 kan man dock se en minskning, även om siffrorna från år till år hoppar lite upp och ner. Samtidigt ska noteras att Sveriges befolkning 1999-2015 ökade med en miljon, från 8,8 till 9,8.

Förutom några toppar 2009-2010 har insatserna till bostadsbränder minskat från 6 430 (1999) till 5 415 (2015).

Varför visar bostadsbränder en tydligare minskning?

– Svårt att svara på. Man kan fundera på om folk i större utsträckning släcker fler småbränder själva, säger Mattias Strömgren på MSBs enhet för kunskapsutveckling.

Äldre är värst drabbade av dödsbränder. Förra året var 45 procent av de som dog i bränder över 65 år. I den ålderskategorin dör fler kvinnor än män i bränder, vilket sannolikt beror på att andelen kvinnor är större bland äldre.

Totalt sett dör fler män (60 procent) och i åldern 45-64 år är 70 procent av de som dör män. Det kan också noteras att ungefär tio procent av alla dödsbränder är självmord.

MSB vill dyka djupare i dödsbränderna, för att siffrorna ska bli ännu säkrare och för att få veta mer om orsaker. Men det finns hinder.

– Av juridiska skäl får vi inte data från Rättsmedicinalverket. De vill hjälpa oss, men deras tolkning av lagen hindrar dem. Därför behöver vi en författningsförändring, säger Mattias Strömgren.

MSB har i budgetunderlaget för de kommande tre åren till departementet framfört att den legala grunden för myndighetens datainsamlingar behöver stärkas.

MSBs dödsbrandsstatistik visar att för åren 1999-2015 omkom minst 70 procent vid bränder i bostäder. Det kan vara fler eftersom vid drygt 11 procent av bränderna är brandobjekten okända. 1999-2007 var det 20-30 sådana fall om året, efter det endast ett fåtal. 2008-2015 skedde 81 procent av dödsbränderna i bostäder.

Där människor omkommer i bränder i övrigt är framförallt i övriga bränder i byggnader (9 procent) och bränder i personbilar (5 procent). Notabelt att under 1999 omkom hela 20 personer i samband med bränder i personbilar.

statistik dödsbränder

PER LARSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen