Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

– Övertagande av insats är en icke-fråga

Han utredde en effektivare räddningstjänst och fortsätter nu med sommarens skogsbränder.
Ser Jan-Åke Björklund behov av förändringar hymlar han inte med lösningarna.
– Jag drivs lite av att jag tycker man ska säga saker som de är, inte tassa så mycket. Man ska kalla en spade för en spade.

Publicerad: 2018-12-14
Många resdagar på järnvägen har det blivit under utredningarna. Jan-Åke Björklund har besökt många på kommuner och i någon form pratat med de flesta räddningstjänster. Han är tydlig i sina budskap, och konstaterar själv att en del har tyckt han varit militant och drivande. Men det är för att uppdraget varit det, jag är alltid uppdragsgivaren trogen, säger Jan-Åke Björklund. Foto: Thomas Henrikson

Jan-Åke Björklund är rak och tydlig i kommunikationen. Oftast. En sak gnager dock inom honom. Förslaget att MSB är bättre skickat än länsstyrelser att över ansvaret för räddningsinsats har skapat visst rabalder, inte minst har länsstyrelser varit kritiska.

– Egentligen är det en icke-fråga. Men antingen har jag inte nått fram med pedagogiken, eller också vill folk inte förstå. Man rör ihop saker.

Hans poäng är att övertagande inte ska behöva ske. Alla räddningstjänster ska vara anslutna till systemledning med ständig bemanning, som kan prioritera, har beredskap för att snabbt skala upp och har övat. Allt ska vara på plats när något händer, räddningstjänsterna klarar det själva.

– Staten behöver inte ta över, frågan är borta. Men det finns en ventil vid särskilda skäl. Det kan ju finnas en kommun som trots allt inte är ansluten, eller att det är en enorm katastrof över hela landet. Behövs det mot förmodan statligt övertagande av räddningstjänst någon gång klarar inte 21 länsstyrelser att ha förmågan, då är det bättre att MSB gör det.

Blir försvarsberedningens förslag om större områden med civilbefälhavare verklighet, anser Björklund det är ett bättre alternativ än MSB. Men eftersom det ännu är ett förslag har man inte tagit hänsyn till det i räddningstjänstutredningen.

Han har fått höra att sommarens skogsbränder visat att länsstyrelserna behövs.

– Det är klart att de behövs. Mitt förslag är bara att de inte ska ta över räddningsinsatsen. För det behövs inte. Men allt det andra ska de göra. Det finns ingenting som länsstyrelserna gjorde i somras som de inte ska göra. Och det här är oerhört viktigt. Det handlar om deras områdesansvar, landshövdingarnas kontaktnät, uppdraget att samordna statlig verksamhet, deras roll vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Det har de kvar. Rubbet. Man ger sig på ett problem som inte finns. På något sätt har det här inte nått fram.

I vilken systemledning en kommun ska ingå är egentligen upp till vad kommunen anser lämpligt.

– De kan välja, men när det händer något måste det finnas organisation som direkt trycker på knappen och höjer nivån. En trygghet. Och massor av frågor löses genom detta. Vad jag förstått hittills ställer alla räddningstjänster upp på det.

VI FRÅGAR  BJÖRKLUND SVARAR

"Jag vill inte vara hemlig utan
ventilera förslag och få mothugg"

 

Om utredningens förslag blir verklighet tror Björklund att antalet räddningstjänstorganisationer, i dag 161, blir färre.

– Man har inte råd att vara själv.

Björklund poängterar också att sedan lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 har länsstyrelserna bara två gånger övertagit räddningsinsatser, skogsbränderna i Västmanland 2014 och i Ljusdal i somras.

Nu leder Jan-Åke Björklund utredningen som ska utvärdera räddningsinsatserna under sommarens skogsbränder. Arbetet ska redovisas 31 januari och i direktiven står att förslagen i räddningstjänstutredningen ska beaktas.

– De vill nog se om det är något med sommarens bränder som gör att vi ska ändra något i räddningstjänstutredningen, eller om förslagen där fortfarande är giltiga. Jag tror man kommer slå samman utredningarna i en beredning och en proposition och att remissförfarande uteblir för den här utredningen.

Uppgiften i skogsbrandsutredningen är att utvärdera insatserna vid de tre stora skogsbränderna med betoning på tre områden:

  • samordning, samverkan och ledning av insatserna
  • användning av samhällets samlade resurser
  • kommunikation med och information till allmänheten

– Vi har vidgat det lite och tittar på hela landet. Inte lika ingående som för de tre stora bränderna, men för att se varför det blivit större bränder på en del ställen.

Jan-Åke Björklund har även samtalat med cheferna för de största skogsbolagen.

– En viktig dialog, det är ju deras skog som brinner.

Sju experter deltar i arbetet och man började med att samla på sig fakta. Om skogen, om klimatet med bäring på skogsbränder, om hur räddningstjänster och ledningssystem fungerar, data från SOS Alarm och MSB med mera.

– När vi har det klart, då börjar det. Redogörelser från insatserna ska samlas in och slutligen ska allt analyseras.

PER LARSSON

Fakta

Jan-Åke Björklund

Ålder: 80

Familj: fru, barn och barnbarn

Bor: Stockholm

Karriär: juristexamen, började yrkesbanan som tingsnotarie i hemorten Mellerud 1963. Därefter löneförhandlare och förbundsjurist Svenska Kommunförbundet, regeringsrättssekreterare, kommunchef Strängnäs, byråchef länsstyrelsen Västernorrland, stadsdirektör Västerås, länsråd länsstyrelsen Sörmland, konsult Bolin & Strömberg, förbundsdirektör Svenska Kommunförbundet, direktör KPMG, regiondirektör Västra Götalandsregionen, ämnessakkunnig finansdepartementet, hälso- och sjukvårdsdirektör Gotland. Samt ett antal utredningar och styrelseuppdrag

Fritid: orientering, skidor, stugan på Gotland, läser mycket.

 

Expertgruppen

I expertgruppen för utredningen om sommarens skogsbränder ingår:

Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörn, Anna Henningsson, räddningschef, Östra Blekinge, Jörgen Peters, länsråd länsstyrelsen Halland, Karin Perers, ordförande Mellanskog, Anna Siverstig, överste, Försvarsmakten, Keijo Ekelund, jurist justitiedepartementet, Jan Wisén, MSB.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen