Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Begär 35 miljoner för att klara två skolor

Inom en månad ska förslag om den framtida utbildningen lämnas till MSBs myndighetsledning.
Samtidigt begär MSB i kommande budget ett tillskott på 35 miljoner för att klara utbildningsverksamhet på två skolor.

Publicerad: 2016-03-04

Utbildningsutredningen är genomförd på uppdrag från Cecilia Looström, avdelningschef för utveckling och beredskap på MSB.

Looström ska lämna slutligt förslag till myndighetsledningen för beslut.
Cecilia Looström– Vi ska se över de fyra alternativen för hur utbildningen ska bedrivas, ha en dialog med SKL. Vi kommer att lämna ett förslag som blir en form av prioriteringsordning, och den prioriteringen bedömer jag vi ska vara klara med inom en månad, säger Cecilia Looström.

Vilket alternativ hon anser kan komma att förordas har Cecilia Looström ingen färdig uppfattning om.
– Inget av förslagen är svaret på alla våra önskningar. Alla har för- och nackdelar. Utredningen tar fokus på juridiska och ekonomiska knäckfrågor, frågor det ska bringas klarhet i.

Oavsett vilken väg MSB väljer påverkar det ekonomin. I budgetunderlaget till regeringen gör MSB bedömningen att volymen för utbildning av heltids- och deltidspersonal inom räddningstjänsten behöver öka, samma bedömning görs i utredningen.

Det noteras också att den återupptagna totalförsvarsplaneringen kan ge utbildningsbehov och att det finns skäl för staten att behålla befintlig infrastruktur och övrig kapacitet för utbildning inom skydd mot olyckor.

Därför begär MSB 35 miljoner i ökat anslag för att kunna driva Revinge och Sandö och den utbildningsverksamhet som ska klara framtida behov.

Utredningen redovisar en räcka förslag. Cecilia Looström konstaterar att många frågor är omfattande och det är svårt att göra allt på en gång.

– Ett av förslagen är att se över utbildningen i räddningsinsats och det arbetet har redan inletts. Förslag om att indela utbildningen i block tycker jag låter som en intressant möjlighet, likaså att införa tillsynsutbildning i SMO och se över påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer. Det är många bra förslag, ett omsorgsfullt arbete har gjorts i utredningen.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen