Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Civilbefolkningen kan inte skyddas

Sverige kan inte fullt ut skydda civilbefolkningen vid ett väpnat angrepp. Den bedömningen gör MSB i en rapport till regeringen.

Publicerad: 2017-09-27

Bedömningen grundas huvudsakligen på att utrymning och inkvartering av befolkningen i storstäder inte skulle klaras. Varningssystem för flygangrepp så att människor hinner ta sig till skyddsrummen saknas och skyddsrummens skyddsförmåga har successivt försämrats. Dessutom saknas personal med särskild utbildning för att iordningställa skyddsrum. MSB konstaterar att räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap är av mycket stor betydelse för skyddet av civilbefolkningen och där finns idag stor brister när det gäller både materiel och personal.

Mot bakgrund av detta – trots att det finns 65 000 skyddsrum med plats för 7 miljoner människor – gör MSB den samlade bedömningen att befolkningsskyddet inte är tillräckligt inför ett väpnat angrepp på Sverige.

Behovet är inte lika stort som under kalla kriget, men MSB bedömer att skyddsrum fortfarande är del av ett modernt befolkningsskydd. Det kräver ett fungerande förvarningssystem och MSB anser att återtagen förmåga till förvarning bör prioriteras.

Det har inte byggts några nya skyddsrum på 15 år och MSB anser att de befintliga bör behållas i så stor utsträckning som möjligt. En begränsad målsättning om att iordningställa befintliga skyddsrum och bygga 50 000 nya platser från 2019 och tio år framåt skulle kosta 200 miljoner kronor per år.

gunno ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen