En plats – alla svar. Det är något av devisen för idén att bygga ett Trygghetens hus i Ystad.

Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund och polisen i Ystad har startat arbetet tillsammans.

– Än så länge är det en idé. Men vi pratar om en arena för samverkan där vi kan dra nytta av varandra, säger räddningschef Tom Setterwall.

 

Polisen i Ystad är i behov av nya lokaler, det är en anledning till att diskussionen tagit fart. Ska polisen bygga nytt är det kanske lämpligt för fler att haka på och samla resurser för trygghet och säkerhet.

Östersund var först med Trygghetens hus och fungerar som förebild för diskussionerna i Ystad. Det handlar om att bygga mer än ett ”blåljushus”.

– Det är vi lite allergiska mot. Vi vill ha bredare fokus.

 

Under sex seminarier i höst har möjligheter och vilka som borde finnas i ett Trygghetens hus diskuterats.

Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, Kvinnojouren, försäkringsbolag, kraftbolag, frivilligorganisationer, kyrkan, Brå, gemensam kommunikationscentral är exempel på verksamheter som nämnts.

En förstudie ger beskedet att det skulle ha positiv effekt på krisberedskapen och tryggheten i samhället om många myndigheter och organisationer samlades med gemensam reception.

 

Hur långt fram i tiden ligger ett möjligt förverkligande?

– Det vore en önskedröm att det fanns inom tre-fem år. Men det finns inga fattade beslut.