David Högberg- Det går inte att skapa talgrupper för varje typ av samverkan, då får vi ett talgruppsträsk, säger David Högberg, brandingenjör i Jönköping.

Han och Erling Johansson, projektledare för Rakel i Skåne, jobbar med nationella riktlinjer för samverkan på lokal nivå och presenterade sina tankar under Rakeldagen.

Erling Johansson- Rutinmässig samverkan på lokal nivå får man klara själv. Men vid större händelser, exempelvis en storm som omfattar flera län, behövs någon som talar om vilka talgrupper vi får användas. En sådan någon bör vara en nationell trafikledare som kan fördela samverkanstalgrupper och samtidigt övervaka belastningen i nätet, säger Erling Johansson.

 

Och vem ska det vara?

- Kanske SOS Alarm eller någon annan central verksamhet. Men det bryr vi oss egentligen inte om, det är MSB som väljer. Det viktiga är att någon utses.

 

Vi skickade frågan till Stefan Kvarnerås, chef för MSBs Rakelenhet, som konstaterade att det inte är en enkel fråga.

- Vi har ju ansvarsprincipen och det är svårt att veta vem som äger kommunikationen. MSB äger systemet och trafikledningen och kan lägga ut ansvar på exempelvis SOS Alarm eller Polisen som har sådana kommunikationscentraler. Men det är bara vid tokbelastning som kö kan uppkomma i systemet och det är därför det är svårt att i förväg veta vem som har den viktigaste trafiken.

 

Högberg och Johansson konstaterade också att det inte är enkelt att förutse alla möjliga aktörer vid olika typer av händelser. Samtidigt pekade de på en del självklara samtalsgrupper.

Ledningen i en organisation måste kunna prata med sin personal på fältet, samtidigt måste personal på fältet i olika organisationer kunna prata med varandra, ledningar i olika organisationer kunna göra likaledes.

- Rakel och tekniken är det lilla. Modellen, hur vi ska samverka, är det stora, säger David Högberg.

Under våren ska den nationella strategin finslipas.