- Bestämmelserna ska ses som del av förskolans kvalitetsarbete och omfattar krav på dokumentation. Syftet är att tydliggöra ansvar och förbättra Skolinspektionens och kommunens möjligheter att utöva tillsyn, säger Karlsbro

 

Det var förra året som regeringen tillsatte en utredning för att förbättra barns säkerhet i förskolan.

I utredningen föreslås också ett nationellt rapporteringssystem.

- Det finns 480 000 barn i våra förskolor. Men det är oklart hur många olyckor som faktiskt inträffar. I dag finns ingen skyldighet för kommuner att samla in statistik. Över 90 procent har rapporteringssystem, men de använder det inte.

 

Vad ska då rapporteras?

- När personalen bedömer att barnen behöver lämna förskolan på grund av en olycka som lett till skada, eller vid tillbud där barn kunde ha skadats allvarligt.

Ur sjukvårdens statistik kan delvis göras uppskattning av allvarligare olyckor som krävt akutsjukvård. Den tyder på att fallskador är vanligast, cirka 60 procent. Olyckorna är ungefär lika fördelade på pojkar respektive flickor och inomhus respektive utomhus.

 

Karin Karlsbro konstaterar att det kan finnas ett motstånd mot rapporteringsarbetet, inte minst där det är stora barngrupper.

- Många som jobbar på förskolan tycker nog det är viktigare att de är ute med barnen och ser till så att de inte slår sig än att de sitter och fyller i papper om dem.