Det säger Desirée Liljevall riksdagsman för socialdemokraterna. Hon och Eliza Roszkowska, moderaterna, är överens om att informationssäkerhet är viktigt, men ett eftersatt område.

Desirée Liljevall påminde om IT-attackerna mot Estland 2007 och Georgien året därpå och menar att även Sverige skulle kunna drabbas.

– Det behövs en e-solidaritet, gemensamma globala lösningar mot den globala cyberbrottsligheten. Världens länder behöver i större utsträckning träffas och utbyta erfarenheter och kunskap. De stora internationella övningar som Sverige deltagit i är goda exempel på e-solidaritet.

Säkra och robusta kommunikationsnät är viktiga för hållbar tillväxt, sysselsättning och företagande.

– En förutsättning för detta är tillit och förtroende. Samtidigt som IT förenklar för människor och företag minskar också toleransen för avbrott och vi får alarmerande rapporter om att vår IT-säkerhet brister, säger Eliza Roszkowska.

Båda ser med oro på bristerna i informationssäkerheten hos svenska myndigheter.

– Ledningarna måste vara medvetna om att ansvaret för informationssäkerheten är en del av verksamhetsansvaret. Det är bekymmersamt att många fortfarande verkar tro att ansvaret för säkerhet ligger på IT-avdelningen och ingen annanstans, säger Desirée Liljevall.