– Därför är det viktigt att vi har en levande dialog med medborgarna där vi förklarar att vi bygger så robusta samhällen som möjligt, men aldrig kan garantera hundraprocentig leverans i alla lägen.


Det sa Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting i sitt anförande.
– För de kommuner som växer är infrastrukturen viktig och det finns stora krav på att den ska fungera. Man ska inte märka störningar i systemen, men vi kan inte förutse och hantera alla utmaningar.


I glesbygder med vikande befolkningsunderlag är svårigheten att rekrytera personal ett problem.
– Man lyckas till hemtjänsten men har svårt att rekrytera experter och det är oerhört viktigt att upprätthålla komptensen i verksamheterna. Detta måste tas på stort allvar för även i glesbygd har man krav på trygghet, säkerhet och god samhällsservice.


Anders Knape vill se en översyn av lagstiftning runt rekryteringen av deltidsbrandmän.
– Vi måste öka antalet kvinnor som är en outnyttjad resurs. Kanske ska de i hemtjänsten också ha deltidsbrandmannautbildning och att lantbrevbärare och sotare ska ha hjärtstartare i bilen. Vi får inte vara rädda för att pröva nya saker.


Han gjorde även tummen ner för alarmeringstjänstutredningens förslag.
– Om vi ska ha en sammanhållen larmkedja är inte en statlig myndighet rätt väg att gå.