Panelen diskuterade attacker mot samhället, hur väl rustat Sverige är och hur bra myndigheter samarbetar för att lösa kriser.

Det gick i diskussionen inte att undgå terrordåden i Oslo förra sommaren. Lennart Gabrielsson, SKL och kommunalråd i Sollentuna, ansåg att Sverige i många avseenden har sämre förutsättningar att hantera en sådan kris.

Paneldebatt- Vi har inget traumacenter, ingen samordnad helikopterkapacitet. Vi har fyra landsting som använder annan larmcentral och räddningstjänster upphandlar andra leverantörer. Ju fler aktörer desto osäkrare, ansåg Gabrielsson och fortsatte:

- I Norge är man organiserade nationellt och inom SKL har vi nu en utredning som tittar på hur vi kan få igång ett nationellt system i Sverige.

 

MSBs generaldirektör Helena Lindberg såg också en risk med för många aktörer:
- Det finns en risk att vi håller på att slå sönder ett fungerande system. Är det rimligt att ha fler som sköter alarmeringen? Jag hoppas utredningen av alarmeringstjänsten kan komma fram till något positivt.

 

Men när vi står inför en står kris ansåg Lindberg att man kanske inte ska stirra sig blind på vad som finns att tillgå i Sverige.

- Vi kanske kan begära hjälp från exempelvis Norge. Och vi har avtal med andra länder.

Samtidigt konstaterade Helena Lindberg tidigare i debatten att det som regel inte är resurser som är bristvara, utan att få till nyttjandet av dem, vilket också var en erfarenhet efter dåden i Oslo.

 

Johan Persson, riksdagsman för folkpartiet, efterlyste ett större samarbete mellan polis och militär i svåra situationer.

- Polisen ska kunna anropa militär hjälp, det är extremt viktigt. Men jag tycker det är bristande samordning, vill polisen inte ha in militären? undrade Persson.

 

Han ansåg också att behovet av godkännande från regeringen för att nyttja militären är en tröskel. På den punkten gjorde dock Helena Lindberg en anmärkning:

- När det handlar om att rädda, inte att ta till våld, behövs inget samtal till regeringen för att få in militären. Att samarbetet mellan polis och militär utvecklas hoppas även jag.

 

Thomas Lundin, vd för G4S, ansåg att väktarna i hans företag är en outnyttjad resurs vid större olyckor eller kriser.

- Vi har ingen ålagd uppgift, men vi är med 20 000 människor en stor resurs. Jag tror vi kan hjälpa till vid exempelvis avspärrningar, eller när en händelse klingat av lite kan vi gå in och upprätthålla ordning. I dag finns inte infrastrukturen för att använda oss. Men vi finns där och vi kan hjälpa till, sa Lundin.

 

Rakel ventilerades också. Systemet är stabilt, men det behövs fler användare var den allmänna uppfattningen. Och det blev frågor angående att avgiftstaket tagits bort och att det blivit dyrare för kommunerna att ansluta sig brett.

Helena Lindberg konstaterade takten på amorteringen till Riksgälden för att betala av investeringen är ganska hög.

- Det vi sagt är att vi vill ha en rimlig avbetalningsplan. Vi vill ju få med så många som möjligt i Rakel-systemet.