MSB, SKL och länsstyrelser genomför en kommunturné. På åtta platser runt om i landet träffar man politiker och tjänstemän från kommuner. Det informeras och diskuteras kring säkerhetsfrågor i vid bemärkelse.

Helena Lindberg konstaterar att el- och vattenförsörjning varit angelägna diskussionsämnen.

- Att vattenförsörjningen fungerar är egentligen en infrastrukturfråga. Men om den inte fungerar kan det bli beredskap av problemet.

Myndigheternas syfte med turnén är att presentera hur man stödjer kommunen från den lilla olyckan till den stora krisen. Samtidigt poängteras att alla olyckor inträffar i en kommun, och det är där det grundläggande ansvaret ligger.

- Jag tycker kommunerna numera har ett bredare tankesätt. Frågor om el- och informationssäkerhet lyfts fram, vilket visar att man mognat i analysen. Samtidigt är det inte längre okomplicerat att bygga nätverk för att få helhetssyn när en hel del verksamhet är utlagd på entreprenad, sa Helena Lindberg i Revinge.

 

Marcus Cato, SKL, påpekade att ett brett säkerhetsarbete kan skapa ett mervärde för kommunen.

- Då är det inte lagen som driver er, utan moroten. Gå från räddningstjänst till ett samlat grepp kring trygghet och säkerhet. Det har man gjort i Jönköping, Öckerö och Arvika, och vi tror det är en framgångsväg. Kommunen är den enda organisationen som har bred överblick, det måste man använda. Alla andra har särintressen inom säkerhet.

Kommunpolitiker bland åhörarnaBland 40-talet lyssnare i Revinge var det ingen som protesterade.

- Vi måste se att hela kommunen är ett system, och alla måste medverka med sitt till säkerheten i systemet. Men det är inte bara myndigheterna som ska jobba med säkerhet. Den enskilde är också medlem i systemet, och där kommer det enskilda ansvaret in, sa Jörgen Hallberg, räddningschef i Helsingborg.

 

MSB presenterade viktiga åtgärder för kommunerna för att kartlägga och förebygga risker, ett arbete som i stora delar kan kopplas samman med nationella ambitioner. Exempelvis nollvisionen för dödsbränder.

- Vi har tuffa mål, men vi ror dem inte i land om vi inte får med regionala och lokala myndigheter och enskilda i arbetet, olyckstrenden bryts inte. Sverige toppar statistiken över dödsbränder. Det är inte bra och det är inte en fråga bara för räddningstjänsterna, sa Helena Lindberg.

För att utveckla kommunernas säkerhetsarbete framhölls att uppvisande av goda exempel är bättre än att använda piskan. Trygghet och säkerhet lyftes som en möjlig affärsidé för att höja kommunens status och popularitet.

- En del marknadsför sig som barnkommuner, andra håller fram turismen. Trygghet och säkerhet kan också vara ett alternativ i marknadsföring, sa Greta Berg, SKL.

Huvudbudskapet till kommunerna var att i en ny mandatperiod, när nya handlingsprogram ska skrivas, är det tillfälle att se över inriktningen i säkerhetsarbetet.

Att det finns en del att göra för att åstadkomma ett brett säkerhetsarbete i kommunerna gav möjligen deltagarlistan i Revinge en indikation om.

Målgruppen för träffarna var politiker och chefstjänstemän i kommunala förvaltningar. Till Revinge kom till största delen tjänstemän från räddningstjänsten och politiker från dess nämnder.

- Det kunde gärna fått vara fler politiker på plats. Men jag tycker ändå vi fått gensvar. Träffarna är inspirerande för oss, vi får mycket input som visar om vi ligger rätt eller ej i vårt arbete, sa Helena Lindberg.