Den tvååriga utbildningen i Skydd mot olyckor (SMO) startade 2003. Nu har den första översynen gjorts. Den grundas på en tidigare utvärdering gjord av Umeå Universitet.

Mångfald är ett prioriterat område, två åtgärder som görs för att underlätta för kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund att få plats på utbildningen är meritvärde för erfarenheter från vården och kunskaper i så kallade moderna språk.

 

Några nyheter för antagning till SMO är:

  • För att arbetslivserfarenhet ska ge extrapoäng har kravet på antal arbetsår sänkts från tre till två år. Två-fem års erfarenhet ger 0,5 poäng, över sju år ger 2,0.
  • Erfarenhet från vården ger numera, precis som från räddningstjänst, 0,5 extrapoäng om man jobbat minst ett år.
  • Kunskap i de språk som pratas av stora invandrargrupper saknas många gånger. Därför ges nu meritpoäng i moderna språk, dock inte franska, tyska, spanska eller japanska. Kurser i språk, eller att de finns som modersmål, kan ge max 1,5 poäng.
  • Kravet på simkunnighet har stärkts genom att intyg krävs från badvakt.
  • Fördelningen av platser har förändrats något. Platserna för de som sökt på betyg, har minskats från 60 till 50 procent. 30 procent går till sökande som gjort högskoleprovet och 20 procent till sökande med betyg plus arbetslivserfarenhet. Den som har behörighet inom alla tre urvalsgrupperna deltar i urvalet från alla grupperna.

För de som antas till utbildningen väntar inga nya inriktningar i utbildningen, däremot ska teori och praktik, förebyggande och operativt, vävas samman bättre.

– Tidigare har man läst före och efter insats för sig, under insats vid annat tillfälle. Vi vill få det till en helhet, säger Thomas K Nilsson, projektledare för översynen.

 

SMO-utbildning sker både på skola och distans. Ambitionen är att de två formerna ska närma sig varandra.

– Det sker bland annat genom gemensamma tematiska kurser och större helhetstänk i kursplanerna.

 

Praktiken, den så kallade Lia-perioden, har varit förlagd till 20 veckor under tredje terminen. Merparten ligger kvar där, men i framtiden ska två veckors praktik ske tidigt under första terminen och sista terminen har studenten sex veckors fördjupningsarbete som delvis kan förläggas på arbetsplats.

– Många har ingen relation till kommunalt räddnings- och säkerhetsarbete när de börjar utbildningen, därför vill vi få ut dem i verkligheten i ett tidigt skede vilket vi hoppas ska göra det lättare att relatera till yrket när de kommer till skolan.

 

På skolan har PBL (problembaserat lärande) tidigare varit framträdande, det kommer att tonas ner.

– Vi kommer att arbeta för att se en flora av pedagogiska metoder som i högre grad ligger i linje med lärandemålen.

Antagningen till SMO kommer att ske enligt nya kriterier från och med i vår. Förändringarna i utbildningen slår igenom höstterminen 2012.

 

SMO-utbildningen bedrivs både skolbundet och på distans i Sandö och Revinge. Men kommande vårtermin kommer Revinge inte att ha någon skolbunden kurs, vilket innebär att totala antalet platser blir 100 jämfört med 130 i höstas. Till hösten 2012 kommer skolbunden kurs i Revinge finnas att söka.

 

Avsikten med översynen av utbildningen har varit att den även ska omfatta Räddningsinsats och övriga anslagsfinansierade utbildningar. Det arbetet sker i dagsläget i det löpande arbetet och kommer att göra även framöver.

- Tillsynsutbildningar har setts över under året och arbete sker också med skorstensfejarutbildningen, säger Thomas K Nilsson.