Utvärderingen är inte analyserad, men en förhandsvisning av resultatet visar inte på att det krävs några omfattande förändringar.

När det gäller SMO-utbildningen får den i utvärderingen kritik bland annat för att det saknas en tydlig koppling mellan teori och praktik och att MSBs marknadsföring av utbildningen ger bilden av det är en ren brandmannautbildning.

Ämnena Räddning och Risk/säkerhet upplevs separerade från varandra.

– Vi har själva begärt utvärderingen och kommer att ta till oss resultatet. Vi behöver nu analysera och identifiera de åtgärder som behövs för att ytterligare utveckla och förbättra utbildningssystemet, säger Pia Holmstrand, tillförordnad chef för avdelningen för utbildning, övning och beredskap.

En handlingsplan för att utveckla utbildningen ska vara klar till årsskiftet.

– Vi kommer att informera om utvärderingens resultat och vårt fortsatta arbete på MSB:s webbplats, säger Pia Holmstrand.