Nya lösningar för organisationen och nya arbetsuppgifter förändrar svensk räddningstjänst. Men det finns inga utbildningssystem som hanterar nya lösningar, inga avtal som täcker annat än hel och deltid, konstaterar Håkan Axelsson.

Håkan Axelsson- Jag tror samhällets samlade beredskapsfunktioner är en del av räddningsinsatsen i framtiden, den enskildes insats blir viktig. Räddningstjänstens roll är att få ihop helheten.

- Räddningstjänsten är förövrigt inget bra förvaltningsnamn längre, det beskriver inte vad som görs.

 

Axelsson menar att räddningstjänsterna måste se bortanför 1+2, 1+4 eller vad det månde vara och anamma mer flexibla organisationer med öppenhet för förändringar. Han konstaterade att räddningstjänsten gärna slåss för IVPA, som kräver stöd från landstinget, men att man inte är lika positiv till IVPR (i väntan på räddningstjänst).

- Då säger räddningstjänsten ofta nej, det kostar pengar. Skulle kanske vara bra med lite självrannsakan där.

 

Under insatser tycker Håkan Axelsson att räddningstjänsten kan bli vassare på att använda ny metod och teknik, men konstaterar att pådrivare saknas.

- På 80-talet stod kommunerna själva för utvecklingen, under 90-talet hade Räddningsverket mycket pengar och drev på. Men sedan har staten klivit tillbaka och det är ett litet hot mot svensk räddningstjänst.

 

Statskassan kommer inte att eliminera hotet. Håkan Axelsson efterlyser att kommuner samarbetar mer i regioner, tillsammans med företag, organisationer, utbildningsarrangörer och statliga myndigheter.

- MSB kan ha en viktig roll att få igång det här samspelet. Men det betyder inte att kommunerna inte själva har något ansvar.

 

Kommunerna behöver arbeta metodiskt för att utveckla räddningsinsatser, avsätta resurser för att utveckla insatstekniker.Kommuninvånare runt om i landet ska ha likvärdigt skydd och det kan uppnås även om räddningstjänsterna utvecklas på olika sätt. Det är snarare en fördel om man arbetar olika, anser Axelsson.

- Mångfald är också att tillåta att man arbetar olika. För att klara räddningstjänsten i glesbygd tror jag frivilliga organisationer måste nyttjas bättre. Den biten är dåligt utvecklad i Sverige, samtidigt finns det ett bra driv i frivilligorganisationerna.

 

Håkan Axelsson lyfter fokus på den operativa förmågan som en framtidsfråga, att det inte är bra när man drar ner på räddningstjänsten för att man jobbar mycket förebyggande.

- En effektiv räddningsinsats handlar om att så snabbt som möjligt bryta olycksförloppet, konsekvenser ska inte förvärras efter att insatsen påbörjats.  Samtidigt är det frågan om vi ägnar energi åt det eller är det för mycket fokus på hur många vi är?

- Säker arbetsmiljö för räddningspersonal tycker vi också det är viktigt att lyfta fram tydligare. Brandmän har bra förmåga att anmäla skada i sambad med fys, men inte i samma utsträckning vid skada under insats.

 

För effektiva insatser anser Axelsson också att planläggning för de risker som finns måste bli bättre och att den bör kopplas till risk- och sårbarhetsfrågor.

- Skulle det inträffa 700 trafikolyckor runt om i Sverige samtidigt så klarar vi att hantera dem lokalt. Men en komplicerad busskrasch klarar vi kanske inte ens i en region, där är vi inte förberedda.

 

Blir uppgifterna mer differentierade krävs också mer differentierade kunskaper, Axelsson konstaterar att utbildningarna för SMO och brandingenjörer kanske är lite likritade.

- Vi kanske behöver utbildning med grundläggande räddningstjänstkompetenser, men med olika ingående grunder.

 

Kompetensutveckling är viktigt och med anledning av det ställdes frågan varför utbildningstiden för räddningsledare A och B är väsentligt kortare jämfört med de gamla till förman och brandmästare.

- Hur är synen på det? Minskar man inte möjligheter till kompetensutveckling? Och beror det på ekonomin? undrade Ola Morin, Helsingborg.

- Dagens utbildning innehåller kritik och jag ser ett stort behov att MSB sätter sig med kunder och diskuterar vad som är bra och dåligt, att det görs en gemensam översyn. Innehållet går att stuva om. När det gäller längden på utbildningarna tror jag det var ett krav bland annat från kunder att de inte skulle vara så långa, det skulle göra det enklare att locka folk till kurserna. Tanken var också att utbildningen räddningsledare C skulle finnas, men det har inte slagit igenom.