Ett antal presumtiva utbildare har visat intresse av att genomföra den sju veckor långa utbildningen, anbud har nu gått ut till de som lever upp till de krav som MSB ställer.
 
Skolorna i Sandö och Revinge ska genomföra fem kurser vardera, till de övriga tio kurserna söks utbildare i mellan-Sverige där MSB saknar egna skolor.

Räddningstjänster kan inte bli kontrakterade för att driva utbildningarna.

- De får inte utbilda personer utanför egna kommunen. Däremot kan kommuner säkert bli underleverantörer till en utbildare, säger Irén Andersson på MSBs utbildningsenhet.
Det kan handla om att stå med övningsfält och lärartjänster.
 
De externa utbildningarna ska börja i höst. 20 mars ska MSB ha klart vilka anbud som antas.
32 deltidsbrandmän får plats på en kurs. Totalt 20 kurser i Räddningsinsats under året innebär att 640 utbildas, vilket är en tämligen normal siffra.