"Som jag ser det pågår en långsam utarmning av skolorna utan en egentlig debatt om saken. Det är i mitt tycke tragiskt och farligt.", skriver Kjell Larsson.

Gå till bloggen