18 år är den avgränsning som används för på barnsäkerhet.

- Det är vad FN bestämt åt oss och därför har MSB statistik upp till 17 år. Samtidigt är det sagt att arbetet ska vara probleminriktat, sade Andersson.

 

Ragnar Andersson ifrågasätter varför barnsäkerheten klipps vid 18 år och inte inbegriper unga vuxna.

- Hur klokt är det? Försvinner det ungdomliga oförståndet vid 18 år, eller tilltar det? sade han.

 

Skadorna tilltar, det visar statistiken. Unga vuxna är beredda att ta större risker än andra grupper. I rapporten Barns och ungas säkerhet rubriceras de som ”de odödliga”. Och eftersom åldersgruppen är skadedrabbad anser Andersson att det behövs satsningar.

- I dag är samhällets insatser svaga och okoordinerade.

 

Vissa riskfaktorer dominerar bland unga, vilket man bland annat förklarar med att den unga hjärnan fortfarande utvecklas.

- Hjärnan är färdigutvecklad vid 25 år. Framloben mognar sent och den styr exekutiva tankar. Det handlar bland annat om förmågan att planera, förutse, bedöma, ha omdöme, impulskontroll. När man är 15-24 år är det svårt att värdera långsiktiga konsekvenser.

 

Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet, poängterade att samhället har förändrats en del sedan satsningar på barnsäkerhet började organiseras på 50-talet.

- Då gick ungdomar ut i arbete efter åtta års grundskola. I dag räknar SCB 27 år som etableringsålder på arbetsmarknaden.

 

Han tog också arbetsmarknaden som exempel på att åldersgruppen hamnat vid sidan av.

- I Sverige är arbetslösheten 500 procent högre bland de som är 15-24 år än de som är 25 år och äldre. I Tyskland är motsvarande siffra 50 procent.