Ledning är temat för årets seminarium och bland annat kommer Lars-Göran Uddholm, räddningsledare under skogsbranden, att berätta om sina erfarenheter.
Länsstyrelsen Västmanland delger sina erfarenheter kring det geografiska områdesansvaret.

 

Andra programpunkter är information från flera projekt, de MSB-ledda Ledning och samverkan samt Effektiva räddningsinsatser, SMHI berättar om sitt projekt kring informationsdelning. Polisen informerar om sin nya ledningsorganisation, Carer (Linköpings universitet) berättar om nya samverkansformer i svensk räddningstjänst. Magnus Mattsson, Köpenhamns brandväsen, föreläser om ledning på skadeplats.

 

Här finns hela programmet och anmälan.

 

Samverkansseminarium arrangeras av MSB  i samarbete med Kunskapsplattform ledning, ett nätverk som samlar forskare, praktiker och utbildare.