Det säger Kajsa Lindohf, på MTG TV, som äger TV3 och som sänder Stockholm brinner.


– Vi har en ständig dialog och räddningstjänsten har önskemål om vad de vill lyfta fram. Sedan får man väga det mot att det ska bli något som folk vill titta på. Självklart har vi haft uppe för diskussion att det inte ska vara rena utryckningar utan att man också ska kunna spegla andra delar av arbetet.


En text i förhandsreklamen inför Stockholm brinner fick kritik för sitt machobudskap bland annat av Facebook-gruppen Räddningstjänsten Sverige – styrkan är våra olikheter, en text som senare ändrades.


– Jag vet att det pågick diskussioner om att ha med kvinnliga brandmän, men jag fick känslan av att de inte vill göras till affischnamn för sitt kön. Jag tycker vi tog ett bra grepp som tvättade bort mycket av machostämpeln när brandmän får sitta och berätta – som de gjorde ofta i Stockholm brinner – om extremt jobbiga upplevelser. Vilken otroligt plågsam känsla det är när man är svag, när man rädd och ledsen och känner stor medkänsla med de man försöker rädda men inte lyckas.