– Vi har fått bra synpunkter och sett ganska tydligt vad det finns behov av att förtydliga. Ett exempel är hur vi tänker kring tjänsteanteckningar och förelägganden. Det kommer vi att förtydliga ännu mer i boken, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

 

Turnén har bekräftat att det finns behov av både bok och dialog med tillsynsfolket.
– Jag hoppas seminarierna har bidragit till att fler har börja läsa boken och på så sätt hitta svar på fler frågor än de som kom upp på seminarierna, säger Eleonor Storm, MSB, som tillsammans med kollegorna Patrik Perbeck och Torkel Schlegel genomfört turnén.

 

– Många av de frågor vi tar upp i boken upplevs som svåra och det är viktigt att få tillfälle att träffa tillsynsförrättarna för att prata om hur boken kan användas som stöd och i vilka frågor kommunen behöver stöd.  Vi upplever att boken är efterlängtad och att det finns många som vill använda den som ett stöd för sin fortsatta utveckling, säger Torkel Schlegel, jurist och chef för MSBs rättsenhet.

 

De flesta frågorna handlar om formaliafrågor kring genomförandet av tillsynen och utfärdandet av förelägganden och förbud. Men det finns också vissa andra typfrågor som är genomgående:
Vem ska vi förelägga, ägaren eller nyttjanderättshavaren? När ska kommunen ställa krav med stöd av PBL och när är ska man göra det med LSO?
Hur ska man hantera byggnader där verksamheten genomgått så stora förändringar att byggnadens brandskydd inte längre tycks stämma med verksamheten? Hur ska vi egentligen skriva ett föreläggande?

 

– I mjukisprotokollen blandas iakttagelser och kravställande och man glömmer därmed ofta att följa de regler som finns för myndigheter som ställer krav.  MSB vill att kraven framförs i tydliga och välmotiverade föreläggande och att iakttagelserna hamnar i tjänsteanteckningar.  Om det blir tydligt och den enskilde förstår varför det är en bra åtgärd är det mer sannolikt att man får rätt, säger Torkel Schlegel.

 

Boken har funnits som PDF på MSBs webbplats och efter en del revideringar är målet att det ska finnas en tryckt version före sommaren.