Uppfattningarna redovisas i en enkätstudie som Crismart gjort åt MSB.
Det handlar om gränsdragningen mellan enskilt och offentligt ansvar. 55 procent av de som svarat anser att den enskilde bör kunna täcka sina behov av vatten, mat, värme och information under tre dygn. 24 procent anser att ett dygn är rimligt.
Vid bedömning om hur den enskilde kan ta eget ansvar tror de flesta högst ett dygn utan stöd från samhället. Flera anser att samhället måste bli tydligare och våga ställa krav på allmänhetens förmåga att klara en kris.