Sten Tolgfors- Jag berättade i förra veckan för Fredrik Reinfeldt att jag ville lämna posten. Jag har tappat energi och glädje, sade Sten Tolgfors på presskonferensen.

Enligt Tolgfors är det inte den så kallade Saudi-affären som gör att han avgår, men att det ändå blev en utlösande faktor. Kraften har tagit slut.

 

Både Tolgfors och Reinfeldt framhöll att de båda började diskutera Tolgfors avgång redan i höstas och att det fanns planer att den skulle förverkligas senare i vår.

- De senaste veckornas uppmärksamhet har underlättat och påskyndat mitt beslut. Men det finns inget spel bakom min avgång. Jag har nått min gräns med hänsyn till mig själv och min familj, sade Tolgfors.

- Att vara försvarsminister är ingen uppgift man enkelt tar, enkelt har eller enkelt lämnar. Det är en uppgift som upptar hela ens vakna tid.

 

Sten Tolgfors har varit försvarsminister i 4,5 år. Presskonferensen blev ett avskedstal där Tolgfors gav sin bild av vad som hänt under tiden.

Mycket handlade om förändringen av det militära försvaret och att den verksamheten numera är i ekonomisk balans.

 

Den civila delen kommenterades egentligen bara när Tolgfors gav bilden av en försvarsministers uppgift:

- Man står med ena benet på den mörka sidan med krig och svåra besked, det andra benet finns på den ljusa sidan med det humanitära arbete som MSB utför.

 

Tolgfors tackade statsministern för gott stöd och Reinfeldt tackade försvarsministern för att han fått ordning på försvarets ekonomi.

- Det kommer säkert att hävdas att Stens beslut enbart tas på grund av Saudi-affären. Men mitt i detta finns en människa med känslor och som sätter gränser. För Stens del har hans gräns passerats, det kan jag bara beklaga, sade Fredrik Reinfeldt.

 

Sten Tolgfors återgår nu till riksdagen.

Infrastrukturminister Cataharina Elmsäter Svärd tar tillfälligt över som försvarsminister till dess att ersättare utses.

Det enda besked Fredrik Reinfeldt gav om en kommande försvarsminister är att denne kommer att vara moderat politiker.