Myndigheten har ett regeringsuppdrag att redovisa hur erfarenheter tas tillvara, vad man gör med erfarenheter. MSB vill anslå ett lärande perspektiv.

- Vi försöker sätta den kommunala olycksutredaren i centrum och gå vidare så det blir en positiv spiral på upp nationell nivå, och även titta på hur vi kan hjälpa till tack vare att kommunerna gör det de ska.

 

14 regionala utredningssamordnare jobbar numera 25 procent åt MSB för att få fart på arbetet i kommunerna. Samtidigt ska de också göra undersökningar för nationell nytta.

- Erfarenhetsspridning är viktigt på alla nivåer, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Från vår sida innebär det nu att alla får samma stöd, vi stimulerar regional samverkan och ska säkerställa att det kommer till MSB för nationell spridning.

 

En ny databas med nära koppling till insatsrapporterna ska bli verklighet nästa år och ska vara ett stöd för bättre analyser av gjorda undersökningar.

- I stället för att allt bara strömmar in till oss tänker vi granska olika teman. När vi får in ett antal händelser av samma olyckstyp under en viss tid ska de analyseras särskilt för att öka kunskapen. Och i det arbetet vill vi att alla deltar.

 

Ett användarråd har också bildats för att se över hur insatsrapporterna kan behöva förändras.

- Vi ville diskutera kvalitén i rapporterna. Men det ville inte rådet, det ville diskutera relevans, vad man fyller i och varför. Så nu har en arbetsgrupp bildats för att titta på det.

 

I svaret på regeringsuppdraget kommer MSB att erbjuda sig att ta ansvar för att titta på drunkningsolyckor. I dag finns ingen myndighet som har det utpekade ansvaret.