Johan Harter– Jag kan varmt rekommendera att ha en Rakelmobil hos personalen som sköter växeln och på IT-avdelningen, säger kommunens säkerhetsstrateg Johan Harter.
Ansvariga i kommuner berättar ibland om svårigheten med att få personalen att använda Rakel.

I Katrineholm kom efter teleavbrottet i stället kritik mot att bara chefer hade Rakel.
– Det var många som insåg sårbarheten i de system vi har. Och de förändringar som gjorts är att nu delas inte Rakelmobilerna ut hierarkiskt, utan till de som är ingångsvägar i olika verksamheter. I dag har vi 18 Rakelmobiler fördelade på nyckelpersoner, det skapar tydlighet i vår krisorganisation, säger Johan Harter.

 

På ett naturligt sätt knöts verksamheter samman och på köpet fick man en robust och tydlig kommunikation, konstaterar Harter.
Rakel används inom kommunen främst för att skicka textmeddelanden. För att öka vanan att använda mobilen aktiverar Harter medarbetare dagligen.
– Strax efter åtta varje morgon ropar vi ut god morgon. Det ger en daglig kontakt och gör att medarbetarna vågar prata i mobilen. Varje fredag skickar jag ut en gåta att svara på för att öka vanan att använda knapparna. För att få alla att använda Rakel kan det inte vara allvarligt jämt, vi har sagt att det ska vara både enkelt och roligt.

 

För att göra Rakel till ett verktyg i vardagen har Harter några råd:
Sätt inte en siffra på antal mobiler, prata istället om principer och vad ni vill. Det här handlar om samhällsviktig verksamhet.

Prata inte teknik, prata kommunikation. Det handlar om hur vi vill kommunicera och med vem.
Ha ett tydligt beslut från politiken och lös den ekonomiska frågan först.