Takras.

Ligghallen stod färdig i december, i slutet av februari rasade den. 350 köttdjurs liv var hotade. Foto: Räddningstjänsten.

- Vi mötte en chockad djurägare. Han berättade att det en timme innan raset small till i byggnaden och att de flesta av djuren då flyttade sig över till den del av ligghallen som kom att klara sig, berättar Stefan Hagdahl, insatsledare vid räddningstjänsten Östra Götaland.

Tolv minusgrader och närmast snöstorm orsakade stora trafikproblem och gjorde varken färden fram eller arbetet lättare för räddningstjänsten.
Djurägaren hade fått in de flesta djuren i en närliggande lada. Hur många som fanns kvar i den rasade delen visste man inte vid räddningstjänstens ankomst.

- Halva byggnaden stod fortfarande kvar, men lutade betänkligt. Även stora plåtar hängde ner och utgjorde en stor risk för personal och djur, säger Hagdahl.
Han kom tillsammans med sina kollegor fram till att man försiktigt skulle försöka få bort snömassorna för att ta sig ner till takplåtarna. Därefter skruvades takplåtar bort för att kunna se hur många djur som fanns under rasmassorna.

 
- Vi hittade flera oskadda som stod fastkilade mellan takstolar. Vi tvingades såga sönder takstolar och även stötta upp för att undvika ras när vi förstörde regelverket. Vi använde tigersåg men även vanlig fogsvans eftersom en del av djuren blev stirriga.
 
En grävmaskin och folk från gården var också involverade i arbetet. 15 oskadda djur plockades ut, två tvingades man avliva och två blev ihjälklämda.

 
- Vi höll på i över fyra timmar, någon i styrkan tyckte de var som att jobba i en krigszon. Med facit i hand tycker jag att insatsen gick över förväntan, säger Stefan Hagdahl.