Insatsenheten på MSB förberedde intensivt för en svensk sök- och räddningsstyrka efter förvarning från Japan och förfrågan från EU.

Men på lördagen var det inte längre aktuellt och istället fanns önskemål att skicka svenska experter.

 

Per-Anders Berthlin ansluter till ett UNDAC-team (FNs organisation för katastrofbedömning och samordning) för att stödja räddningsarbetet i Japan, hans medverkan koordineras av MSB.

 - Jag deltar som expert inom området sök och räddning. I UNDAC-teamet är vi sex experter från olika länder i världen, säger Per-Anders Berthlin till msb.se

 

Under åren 1997 till 2007 arbetade Berthlin inom dåvarande Räddningsverket med bland annat utveckling av just sök- och räddningsstyrkor. Dessförinnan arbetade han räddningstjänsten i Sigtuna.

 - Jag gjorde mitt första utlandsuppdrag 1994 och har sedan dess medverkat vid flera internationella insatser. Jag känner mig hedrad att jag nu får bidra med mina kunskaper i räddningsarbetet i Japan, säger Per-Anders Berthlin.