Inflyttningsfest

När det var dags att flytta tillbaka i huset arrangerades en inflyttningsfest.

 

Redan dagen efter branden samlade hyresvärden Sölvesborgshem alla drabbade för att prata om det som hänt. Polis, räddningstjänst och landstinget var närvarande.
– Vi ville att alla inblandade skulle få samma information om olyckan, och vi ville höra vilka behov de drabbade hade, säger Sölvesborgshems vd Johan Braw.

 

Träffen ledde till många fler möten med de drabbade hyresgästerna som kommit varandra närmare och stöttat varandra. Träffarna har också gjort att alla haft samma bild av vad som hände, vad som ska ske och gjort att förtroendet för hyresvärden är högre än innan branden.
– Även om vi inte är proffs inom krishantering, så tror jag att de här träffarna har betytt en hel del för hyresgästerna. Både för att få prata om det som hänt och för att känna tillförsikt inför framtiden.

 

Branden inträffade vid midnatt 16 augusti och efter tre timmar hade alla hyresgäster tillfälligt tak över huvudet. Folk i omgivningen erbjöd boende, bjöd de som jobbade med branden på kaffe.

Redan på morgonen var saneringsarbetet igång.
- Det var viktigare än man tror, säger Johan Braw.

 Drabbade kunde se en arbetsplats med maskiner och människor i farten, inte ett övergivet, brandhärjat hus. Det skickade positiva signaler.

 

Nu har hyresgästerna flyttat tillbaka, vilket firades med ett inflyttningskalas där alla boende fick varsin brandsläckare och brandfilt.
– Tycker vi har visat vilka fördelar det innebär att ha medarbetare med blandande kompetenser. På så sätt bildas ett komplett lag. Inte minst de mjuka frågorna har hanterats på ett bra sätt. Men framför allt känner vi stor tacksamhet till de grannar som larmade sina medmänniskor.