- Vi ser en otrolig utveckling. Och det här intresset måste förvaltas, säger Roger Ågren, projektledare för Skadeplats.

 

Under 90-talet arbetade dåvarande Räddningsverket hårt med att poängtera vikten av förebyggande arbete. När det slog igenom i landet blev det med sådan kraft att det på sina håll knappt var legitimt att framföra operativa spörsmål.


Det blev i debatten ett slags motsatsförhållande mellan operativt och förebyggande arbete, i stället för att se dem som komplement till varandra.
Jan Wisén, MSB, var under sin tid som brandchef i Stockholm en av de som i debatten alltid framhärdade vikten av båda funktionerna. Från Skadeplats konstaterade han på Twitter:
- Ökat intresse för operativa frågor, pendeln svänger.

 
Tidigare var operativ räddningstjänst i försvarsställning, med bemanning och risker vid minskade resurser som huvudfråga. Numera är det metoder och utveckling som finns på dagordningen.


Roger Ågren, till vardags brandmästare i Solna, konstaterar att engagemanget för operativa frågor är stort i räddningstjänsterna och att den ena inriktningen inte utesluter den andra.
- Många ringer, det byggs nätverk och man samarbetar i olika frågor. Vi måste diskutera den operativa verksamheten också. Det inträffar dessvärre olyckor.


Konferensen Skadeplats genomfördes för fjärde året. I år kom 591, runt 200 fler än året innan. Orsakerna kan vara flera, men att intresset ökar är tydligt.
Roger Ågren såg en förändring efter konferensen för två år sedan när Kim Nydahl, Helsingborg, föreläste om praktisk håltagning vid bränder.
-Det ledde till nätverk bland olika räddningstjänster, metoder och rutiner diskuterades.


Och det är dit man vill nå.
- Det är viktigt att konferensen är levande hela året, att diskussionerna fortsätter och kontaktnäten hålls levande. Det finns så mycket kunskap inom räddningstjänsten som vi annars inte får ta del av.


Vissa föreläsningar på Skadeplats är lärande, andra ren information. På Brandskyddsföreningens hemsida kommer inslag från föreläsningarna att läggas upp. De kompletteras med diskussionsfrågor som kan ventileras på den egna brandstationen, för att hålla diskussionen vid liv.


- Vi kan ta Dala-Mitt som exempel. De skickar 15-20 anställda varje år, från brandman till insatsledare. Från år till år skickar de nya personer så att deltagandet går runt och alla tar med sig diskussionerna på konferensen hem till arbetsplatsen.


SM i losstagning arrangerades i samband med konferensen. Dock bara med två deltagande lag.
- Men evenemanget hade stor publik och jag tror många såg nyttan av det hela, att tävlingen ger ett ökat lärande. Därför hoppas vi på fler deltagare nästa år och en utveckling av losstagningsarbetet.


Effektiva räddningsinsatser är ett område Roger Ågren som projektledare vill jobba vidare med, hot och våld inom räddningstjänsten likaså.
- Och vi måste fortsätta med utryckningskörning, inte minst med tanke på det som hände i Mellerud.

 
Per-Olof Engholm, Dala-Mitt, föreläste i ämnet i Karlstad och tog i slutet upp olyckan i Smedjebacken förra året då två brandmän omkom.
- Det sista han sa var: låt det aldrig hända igen. En vecka senare hände det.


Nästa år arrangeras Skadeplats i Älvsjö 14-16 oktober i samband med Skyddsmässan.