Landets tre storstadsregioner bjuder in till diskussion. Storstockholms brandförsvar arrangerar tillsammans med Vaxholms stad en konferens i maj som ska följas upp av konferenser i Göteborg och Malmö.

- Vi tror att många av landets kommuner befinner sig i samma situation som vi gör och hoppas de vill vara med i en utvecklingsprocessen för att våra invånare ska kunna få rätt hjälp i akuta situationer. Vi räcker därför ut handen till övriga kommuner med deltidbrandmän i beredskap och ber om hjälp i denna strategiskt viktiga fråga, säger Christer Ängehov, tillförordnad brandchef Storstockholms brandförsvar.

 

Konferensen i Vaxholm kommer att hållas 31 maj-1 juni och är tänkt som ett startskott för diskussionerna. Därefter ska Göteborg arrangera i januari 2013 och Malmö i december samma år.

- Tanken är att vi efter det ska ha ett utkast för framtiden. Mellan konferenserna ska det ske löpande utveckling i olika arbetsgrupper.
Rekrytering, arbetstider, jämställdhet, kombinationstjänster, ökad samverkan med andra blåljusmyndigheter hör till de frågor som ska dryftas.

 

- Avsikten är att lyfta fram goda exempel, dela erfarenheter och identifiera problemområden, säger Jimmy Haglund, Storstockholms brandförsvar, som är ansvarig för konferensen.
- Vi har haft möten med Försvarsdepartementet, MSB och SKL. De ser upplägget som mycket intressant och kommer att medverka.
Även Glesbygdsklubben och Beredskapsstyrelsen i Danmark kommer att medverka.

Konferensen vänder sig främst till tjänstemän och förtroendevalda i kommuner samt berörda myndigheter och organisationer.
Den som vill veta mer kan kontakta Jimmy Haglund på: jimmy.haglund@storstockholm.brand.se eller telefon 0730-69 30 90.