I förhållande till antalet bränder inträffar flest dödsbränder i radhus. Dödstalen är 41 procent högre än i villor, 32 procent högre än i flerbostadshus.

 
Siffrorna är från räddningstjänstens insatser. Antalet omkomna skiljer sig från siffrorna i MSBs dödsbrandsdatabas och är i realiteten något fler.