Metsä Board, som äger bruket, begärde tillstånd för ökad produktion av sulfatmassa och papper, vilket Mark- och miljödomstolen gav tillstånd för.

Men samtidigt krävs att man slutar använda flytande svaveldioxid i blekningsprocessen och övergår till metod där väteperoxid eller metanol används.

 

– Flytande svaveldioxid är tillsammans med ammoniak och klor några av de farligaste industrikemikalierna vi har. Denna grupp kondenserade gaser har en särställning beträffande förgiftningsrisker. Ett okontrollerat utsläpp kan innebära svåra eller till och med dödande lungskador, säger Mikael Eriksson, MSB.

– En utbytesprocess har pågått självmant i drygt tio år inom de flesta företag i pappers- och massabranschen och den giftiga kondenserade gasen svaveldioxid har ersatts med mindre farliga alternativ, vilket är utgångspunkten i miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

 

För de bruk som haft kvar metoden med flytande svaveldioxid har MSB drivit frågan om att ersätta den i samband med tillståndsprövningar, bland annat för Södra Cell i Mörrum, Iggesund Paperboard och Metsä Husum.

– Södra Cell Mörrum bytte metod 2009, Iggesund Paperboard ska byta i maj 2013.

 

Domstolens villkor för Metsä Board Husum är att byte av metod ska vara genomfört senast 2017. Efter det får inte flytande kondenserad svaveldioxid lagras eller användas. Fram till att arbetet är klart ska företaget av säkerhetsskäl höja beredskapen vid lossning av flytande svaveldioxid.

Företaget anförde bland annat att det skulle innebära investeringskostnader på 35-150 miljoner kronor beroende på byggalternativ.

 

Mark- och miljödomstolen anser att de farhågor som MSB framfört är välgrundade och att de höga kostnader som företaget anger för byte av process ska vägas mot kostnader för att upprätthålla en hög säkerhet.