Landstinget beslutade i våras att skriva avtal med Medhelp från november. SOS Alarm, som landstinget fram till nu haft avtal med, begärde överprövning av beslutet. SOS Alarm hänvisade till brister i upphandlingsförfarandet.
Överprövningen handläggs nu av Högsta förvaltningsdomstolen.
- Eftersom vi ännu inte vet resultatet av den pågående juridiska processen har vi velat trygga funktionen för prioritering- och dirigeringstjänsten. Det viktigaste är att invånarna i Stockholms län får ett tryggt första omhändertagande, säger Gustav Ohlén, chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningens ambulansenhet, på landstingets hemsida.
Landstinget har tecknat tvåårsavtal med SOS Alarm, företaget som ifrågasatt och begärt överprövning av det tidigare tecknade avtalet.
- I det här avtalet ställer förvaltningen dessutom krav på en allt mer utvecklad tjänst under de kommande två åren, säger Ohlén.
Avtalet föreslås börja gälla den 1 november 2013, formellt beslut ska ta på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 november.