Håkan Sten och Patrik Perbeck, MSB, diskuterar med en deltagare under sotningskonferensen.

Håkan Sten och Patrik Perbeck, MSB, diskuterar med Bertil Nilsson från Skåne under sotningskonferensen i Rosersberg i slutet av maj.

 

Håkan Sten leder den uppföljning av regleringen kring sotning och brandskyddskontroll som Lagen om skydd mot olyckor, LSO, införde 2004. Uppföljningen ska inte titta på fristerna för sotning och heller inte kompetenskraven för brandskyddskontrollanter.


I arbetet har projektet tittat på eldstadsrelaterade bränder i sex kommuner åren 2005-2010. Uppgifterna är hämtade både från räddningstjänstens insatsrapporter och sotningsregistret.  Statistiken visar att vedeldningen är den stora risken.
– Vedelning står för 70-80 procent av eldstadsrelaterade bränder. Det är tio gånger vanligare att en vedpanna orsakar brand än en oljepanna, säger Håkan Sten.


Vid referensgruppsmöten har sotningsbranschen framfört att man vill se enhetligare frister för brandskyddskontrollen, helst som i Norge med en enda frist. Enligt MSB talar statistiken uppenbart mot det.
– En frist som inte tar hänsyn till risken har missat poängen, säger Håkan Sten.
Uppföljningen ska redovisa sina slutsatser senast 31 oktober 2012. Slutsatserna kan leda till förändringar i insatsrapporten för att underlätta objektsindelningar. Eventuella ändringar i föreskrifterna sker tidigast hösten 2014.