Södertörn anser att det spridits en felaktig bild av hur förbundet ser på SMO och ville ge sin syn direkt till lärare och SMO-studenter.

– Vi ser SMO-utbildade som en viktig rekryteringsbas, men tror de att vi ser dem som oanställningsbara har vi ett problem, säger Jesper Boqvist, insatsledare i Södertörn, som arbetar med rekryteringsfrågor.

 

Tillsammans med brandingenjör Per Hultman, och brandman Anders Narling försäkrade han att Södertörn sätter högt värde på SMO, men att räddningstjänsten måste anpassa sig till den verklighet man möter.

– Det är en överlevnadsfråga för oss. Om vi ska kunna fortsätta leverera säkerhet och trygghet till våra samhällsmedborgare måste vi göra det på ett bredare sätt. Vi måste kunna möta alla grupper av människor. Det kan vi inte med de homogena grupper vi har idag. Vi måste ha en bredare kompetens, säger Jesper Boqvist.

 

Södertörn driver tillsammans med Attunda och Norrtälje ett omfattande jämställdhets- och mångfaldsarbete, bland annat med stöd av EU-pengar. Målet är att påverka befintliga strukturer och bredda rekryteringsbasen.

– Vi har omkring 300 brandmän. 50-60 kommer att gå i pension de närmaste åren och det är nu vi har vår chans att påverka mångfaldsstrukturen. Problemet är att de kompetenser vi efterfrågar, inte efterfrågar oss.

 

Liksom MSB vid antagningen till SMO har Södertörn svårt att locka nya grupper till yrket. I år hade Södertörn 219 sökande till sommarvikariaten. 20 var kvinnor och de allra flesta föll bort för att de inte uppfyllde grundkraven.

– Vi har fått in många kompetenser, men det är skralt med mångfalden. Har vi 200 sökande och 20 är kvinnor är det svårt att göra ett jämställt urval. Vi måste bli attraktivare som yrke bland kvinnor, säger Jesper Boqvist.

 

För att lyckas med det måste man enligt Södertörn slå sönder den heroiserande bilden av yrket.

– Och då måste vi sluta vara med i tv. Den bilden man får genom tv är män som lagar mat i grupp, och sen släcker häftiga bränder. Jag har aldrig sett något program där man har en brandskyddsutbildning i en skola eller jobbar med kommunens säkerhetsarbete. Det hade kanske inte varit lika spännande att titta på, men det är det som är brandmannens jobb och den bilden måste vi få ut, säger Per Hultman.

 

Vid rekryteringen till årets sommarvikarier efterfrågades fem kompetensområden: räddningstjänstutbildning, friskvård, sjukvård, språk och pedagogik. De viktades lika i första urvalet, hade man enbart SMO var det lika meriterande som enbart friskvård.

Av 37 som fick sommarvikariat är tio kvinnor. Fler än hälften har tidigare haft sommarvikariat i Södertörn och av de 15 som nu gör sitt första vik har elva gått SMO och två är kvinnor.

 

Vid mötet i Revinge fick de frågan om någon klagat på bristande mångfald.

– Nej, men om vi ska kunna informera om brandvarnare i Södertälje, som tog emot fler flyktingar än USA under Irak-kriget, måste vi ha någon som kan tala deras språk. Det finns kulturer där kvinnor inte får tala med män, kvinnan får knappt öppna dörren när vi knackar på. Då behöver vi en duktig, välutbildad kvinna.

– Vi vill att samhället ska känna igen sig i brandförsvaret. Ta vara på de unika egenskaper och kompetenser som människor har. Det vi hittills gjort är att vi tagit in en kvinna och gjort henne till så mycket man vi bara kan för att hon ska passa in, och vad har vi vunnit med det? säger Per Hultman.

 

Rutger Granberg, som går SMO HT10, ställde huvudfrågan:
– Det många av oss reagerat på är att ni har SMO som en merit och inte ett krav vilket gör att vi kan bli förbigångna av en sjukgymnast.

– Vi kan inte få den kompetensmässiga bredd vi behöver med SMO som ett krav. Jag kan förstå er frustrationen men ber om förståelse för vårt. Vi önskar inget hellre än att alla hade gått SMO.

– Flera SMO-studerande jag mött är väldigt intresserade av utryckning och har ”genomlidit” förebyggande säkerhetsdelarna av utbildningen – vår verkliga kärnverksamhet. Till dom säger vi: Nä, vi kommer inte att kunna tillgodose dina önskemål om de är att träna, laga mat i grupp och åka på larm. Med den attityden kommer man inte till fysisk intervju. Då tar vi hellre någon med en annan kompetens, säger Per Hultman.

 

Rutger Granberg var efteråt nöjd med de svar han fått.
– Jag tycker Södertörn jobbar jättebra. Jag ville veta varför man inte har SMO som ett krav och även om jag fick bra svar känns det fortfarande lite konstigt att SMO bara är en merit. Men jag köper det.

 

Även skolledningen i Revinge var nöjd med besöket.
– Det är mycket värdefullt att få veta hur ni jobbar och kanske kan vi formalisera det till att träffas en gång per termin, säger Jonas Evbäck, enhetschef i Revinge.
Södertörn ska även besöka MSB i Sandö.