Problemet med bussbränder har diskuterats i ett antal år och ett behov av internationella standarder för provning och utvärdering av prestanda för släcksystem i motorrum har konstaterats.

SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, har under några år utvecklat en brandprovningsstandard (SP-metod 4912) i samarbete med internationella aktörer. För ytterligare kvalitetssäkring finns ett frivilligt certifierings- och kvalitetsmärkningssystem (P-märkning).

- Intresset från branschen är stort, säger Fredrik Rosén på SPs enhet för brandteknik.

 

Ett företag har P-märkt sitt släcksystem och fler utför alltså provningar i Borås.

P-märkta släcksystem visar, förutom att de klarar brandprovning, även en hög grad av robusthet eftersom de också testas för resistens mot tuffa miljöer som specificeras i internationellt accepterade fordonsstandarder.

P-märkningen innefattar också kvalitetssäkring och årlig tillverkningskontroll.

– En innovativ och viktig del av P-märkningsprocessen är att riskbedömningar, med utgångspunkt från resultaten från brandprovningarna, ska göras för att optimera dimensioneringen för verkliga motorrum på bussar, säger Fredrik Rosén.

 

Genom att anta P-märket i branschen ges besked att systemen upprätthåller en godtagbar nivå när det gäller kvalitet och säkerhet.
– Samtidigt blir det lättare att upptäcka och få bort undermåliga system från marknaden.
 Här publiceras P-märkningscertifikaten.