Stavros Louca, känd från klass 9A på tv, berättade att i hans hemland att brinner inga skolor. - Skolan är så högaktad. Det är otänkbart att sätta eld på skolan, därifrån kommer kunskapen. Man måste motivera eleverna till att se det så. Men vilka visioner ger vi våra elever för att de ska trivas och se sina skolor som deras eget hem? Jag har aldrig sett någon som bränt ner sitt eget hem.

 

Det säger Charlotta Herrström, politiskt sakkunnig på Försvarsdepartementet, som deltog i Brandskyddsföreningen konferens Skolan brinner. Delmålet att antalet döda och allvarligt skadade ska minskas med minst med en tredjedel till 2020 är viktigt och regeringen står bakom den nollvision som MSB tagit fram i samarbete med andra aktörer.

 

– För vad vore alternativet. Vi ser vilka konsekvenser det ökande antalet anlagda skolbränder får för samhället i stort, en skolbrand är en för mycket. Elever och lärare har rätt till en trygg skolmiljö.

 

Konferensen hade temat Sedd, hörd och bekräftad och utgångspunkten är att skolbränderna har sociala orsaker.

 

– Vi tror att en människa som mår bra anlägger inte bränder. Vi jobbar nu delvis efter att nyckeln ligger i att få barn och ungdomar att känna sig bekräftade, säger Anders Bergqvist, vd för Brandskyddsföreningen.

 

Enligt Anders Bergqvist är inte brandskydd i skolan en fråga om sprinkler, brandlarm eller kameror utan det är en fråga om attityd. Att det brinner i en papperskorg på en skola är så vanligt att det blivit ett normaltillstånd vilket bekräftas av forskningen.

 

– Det är först när vi kan ändra attityden att bränder i skolan är ett normaltillstånd som vi kan göra något åt det.

 

Uppfattningen delas av regeringen. Charlotta Herrström säger att det framförallt handlar om att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar och skolpersonal. Om elever inte trivs i skolan, känner sig otrygga eller inte mår bra kan det leda till att de inte hänger med och får dåligt självförtroende.

 

– Känslan av att inte räcka till eller inte passa in kan vara starka drivkrafter för att utveckla negativa beteende mot sig själv och sin omgivning. Det kan ta sig olika uttryck som att sätta igång en brand på den egna skolan, sa Charlotta Herrström.

 

Införandet av nolltolerans mot incidenter i flera kommuner har haft goda effekter och regeringen vill se ökad samverkan inom kommunen, mellan kommuner och myndigheter och mellan privata och offentliga aktörer.  Kommunernas tillsyn behöver bli mer likvärdig.

 

– Före 2004, då skolorna själva hade ansvar för sitt brandskydd, var regelbundna tillsynsbesök fastställt i lagen. Det skulle det kunna bli aktuellt att återinföra.