Hur kunde det gå så illa? Tjugofyra7 har talat med de som arbetade med branden - räddningsledare, skogsbrandsexperter och frivilliga osv. Artiklarna hittar du här.

 

Räddningstjänsten Sala-Heby: "Branden bröt alla begränsningslinjer"

 

Reagerar på missvisande mediebild

 

Länsstyrelsen: "Våga dra på från början"

 

Polisen: Viktigt att vara på plats i Ramnäs

 

Skogsbrandsexpert: Brandriskskalan 1-5E inget för räddningtjänsten

 

Stabschefen: Räddningsledaren ska inte peta i detaljer

 

Insatsledaren: Det behövs en nationell ledningsresurs

 

Lars-Göran Uddholm: "En räddningsledare kan arbeta mer än sex timmar"

 

Kommunchefen: Information kräver stora resurser

 

Frivilliga gjorde avgörande insatser

 

Hela samhället mobiliserade

 

Försvaret släckte bränder och anlade vägar

 

MSBs skogsbrandsexpert: Det rådde extrema brandriskvärden

 

Utvecklade system för inventering i fält

 

70-tal MSB-anställda gav stöd vid insatsen

 

MSBs generaldirektör: "Alla kommer att dra lärdomar"

 

Stor uppslutning från landets räddningstjänster

 

Medelpad ur askan i elden

 

Utredning efter skogsbranden