– Här har vi det yttersta ansvaret. För att det ska fungera måste Skånes 33 kommuner hjälpas åt. Skånsk brandskyddsdag är ett steg i den riktning och ett bra initiativ, sade Tunhammar.
Föreläsarna, däribland MSB:s kommunikationsdirektör Svante Werger, brandingenjör Eva Ljungkvist och frilandsjournalist Jeanette Höljefors, hade alla samma budskap: kommunikationen gentemot allmänheten är viktig för att stärka den enskildes brandskydd.
Deltagarna var överens om att ett ökat samarbete krävs för att nå ut till den enskilde.
I Skåne har räddningstjänsterna och kommunförbundet tagit ett gemensamt grepp, och utarbetat en regional strategi för att förstärka brandskyddet för enskilda.
– Förslaget, som vi hoppas det beslutas om i november, har som vision att ingen ska skadas eller behöva drabbas av en brand, säger Claes Jansson, räddningschef Kristianstad.
Skånsk Brandskyddsdag lockade 350 personer till Revinge och arrangerades av Brandskyddsföreningen i samarbete med MSB Revinge.