- Stationer, fordon och personal kan placeras in i en kartbild och med förflyttningar kan man se hur täckningsgraden påverkas. Det går också att se tider när första styrka och full styrka når en plats, berättar Björn Sund, MSB.

 

Ropa står för respons, optimering, planering och analys. Än så länge finns en prototyp.

- Vi har användare med för att verktyget ska bli optimalt. Det är användarkraven som styr.

 

Sund har också medverkat i en simulering av överlevande vid hjärtstopp i Stockholms län.

Resultatet visar att räddningstjänstens IVPA är väsentlig. Om bara ambulans kallas räddas 26 personer, om både räddningstjänst och ambulans larmas räddas 42 personer.

- Om de larmade enheterna är en minut snabbare räddas 31 respektive 50 personer.

 

Simuleringen stämmer överens med utvärderingen av Salsaprojektet i Stockholm, berättar Sund.

- Där fick alla 43 stationer hjärtstartare och bidrog till att ytterligare 16 liv räddades. Alltså samma resultat som i simuleringen.