Christian Söder har i ett halvår jobbat med ämnet på MSB, ägnat stor del av sin tid att knyta kontakter med kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer för att skapa en bild över vad som behöver göras.

I höst kommer det att analyseras och utmynna i en strategi för MSBs arbete inom området, säger Christian Söder.

Inom barnsäkerhetsrådet ska MSB bilda en drunkningsgrupp tillsammans med 13 andra myndigheter och organisationer.

– Drunkning bland små barn ska prioriteras, det är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 1-6 år.

För några år sedan efterlyste Barnsäkerhetsdelegationen hos regeringen en nationell huvudman för vattensäkerhet.

Är MSB på väg att ta den rollen?

– Det är lite för tidigt att säga vad vi kan göra, men det är ett område under utveckling och mycket finns att göra, säger tillförordnade enhetschefen Göran Lindmark.

I synpunkterna till regeringen pekades det på att anläggningar behöver bli säkrare, behov av fler riktlinjer för personal och utrustning.

– Det behövs överhuvudtaget klarare regler. Ansvarsfrågan för säkerhet i samband med vattenolyckor är ofta oklar. När det inte finns prövade rättsliga fall vet vi heller inte hur lagarna ska tolkas, säger Christian Söder.

Säkerhet vid trädgårdspooler är ett exempel.

– För pooler som står på gräsmattan finns inga regler. Rimligt vore att alla pooler hade samma lagkrav. Kanske kan MSB, Konsumentverket och Boverket komma fram till ett gemensamt lagkrav. Och om en drunkning inträffar i en pool är det inte rättsligt prövat vilken lag som gäller.

MSB kommer i första hand jobba mot kommunerna med vattensäkerhet.
Det handlar om att kommunerna bör öka simkunnigheten hos allmänheten, återkommande utbilda personal och underhålla utrustning.

Christian Söder hoppas att MSB i höst kan presentera en plan över frågor som behöver ses över. Några exempel:

Kommunernas övergripande arbete med vattensäkerhet ska stimuleras.

– Det finns mer att göra än att placera ut livräddningsutrustning enligt miniminivå. MSB kan stödja med experthjälp och goda exempel.

Utbildning hos personal vid anläggningar och med ansvar för barngrupper.

– Det borde vara krav på att personal som ansvarar för andra människor, vid exempelvis vattenland eller badutflykter i skola och dagis, kan livrädda och ge HLR.

Boende nära vatten.

– Det byggs allt oftare nära vatten. Men frågan om vattensäkerhet prioriteras sällan högt i dessa diskussioner.

Simkunnigheten.

– Den är inte så bra som vi tror. Många lär sig i skolan , men har inte simmat sedan dess och är inte säkra i vatten. Dessutom har vi en stor invandrarandel som inte kan simma. Vi måste se till så att alla kan simma. I dag bekostar MSB simkurser för vuxna i SLS regi.

Samarbete kring vattensäkerhet.

– Kommuner och andra intressenter ska i höst, genom enkät och seminarier, få ge förslag till hur vattensäkerheten kan förbättras på alla nivåer. Förhoppningsvis tar många chansen att vara med och påverka.