MSB har gett ut ett häfte med tumregler för beslutsstöd vid skogsbränder.
Under året har eller kommer en rad åtgärder genomföras inom skogsbrandsområdet.

De allra flesta länder i världen använder sig av två eller flera kompletterande metoder för att upptäcka skogsbränder vid skiftande förhållanden.

 

Sverige har enbart en metod för upptäckt – skogsbrandflyget. Men under året kommer en förstudie att undersöka möjligheten att upptäcka med satellit. Stor vikt kommer att läggas på att studera det finska satellitdetekteringsprogram som funnits sedan mitten av 90-talet.

Även andra metoder, exempelvis kamera, ska studeras för att i framtiden eventuellt ha flera detekteringsmetoder i olika delar av landet beroende på riskbild med mera.

 

Länsstyrelserna har under våren upphandlat skogsbrandflyget för årets säsong. Upphandlingen har i vissa län varit problematisk på grund av att Frivilliga Flygklubbens tillstånd att utföra brandflyg varit osäkert.

Resultatet av länsstyrelsernas arbete har dock lett till att de flesta länen kommer att ha brandflyg genom privata företag eller flygklubbar.

 

Ett beslutstöd i form av tumregler kommer att skickas ut till samtliga räddningstjänster. Tumreglerna ska ge stöd till insatsledare/räddningsledare vid skogsbränder.

Grundmaterialet kommer från inrikesministeriet i Finland, har redigerats och kompletterats för svenska förhållanden.

– Tumreglerna ska ses som riktvärden. Skriften innehåller uppgifter om spridningshastigheter, förväntat brandförlopp, ekonomiskt värde med mera för olika typer av vegetation, samt elrisker och hur man ska agera vid skogsbrandsläckning nära spänningsförande delar, säger Lars-Gunnar Strandberg, MSB.

Tumreglerna är en första version som kommer att uppdateras i takt med att ny kunskap, nya metoder och ny teknik utvecklas.