kulventil på verktygetFörändringen har framförallt gjorts av arbetsmiljöhänsyn.
– Vi vill inte riskera att dimspiken sliter sig när vi borrat hål. En vilt farande dimspik är inte bra. Med en fjädrande ventil ökar säkerheten då brandmannen aktivt måste hålla ventilen öppen vid användning, säger Patric Nilsson, yttre befäl vid Räddningstjänsten Syd.
Ett annat skäl är synen på verktyget, RSyd vill att dimspiken ska betraktas mer som ett strålrör och ett bra rörligt, verktyg för omedelbara åtgärder vid vissa typer av bränder.
– Man identifierar branden med hjälp av exempelvis värmekamera, borrar hål och använder dimspiken, borrar eventuellt nytt håll och så vidare.
Den återfjädrande ventilen minskar sannolikt också risken för vattenskador.
– För lågtryck har vi inte modifierat dimspiken, då kan de fortfarande användas för begränsnings- och fördröjningslinjer på tak.