MBSs beslut blir definitivt när regeringen vid årsskiftet beslutar om myndighetens regleringsbrev.
För 2015 föreslås 147 miljoner kronor i bidrag till nya projekt. Många av dem är fleråriga och totalt är 436 miljoner fördelade för de närmaste fyra åren, under förutsättning att inga större omfördelningar eller neddragningar sker på anslaget som helhet.

Under 2015 fördelas totalt 361 miljoner kronor. Hälften (182 miljoner) rör tidigare beslutade projekt som är fleråriga och 32 miljoner går till frivilligorganisationer.

 

Fördelningen av bidrag från anslaget utgår från den inriktning MSB beslutat, en inriktning som utgår från två huvudområden: förmåga till kontinuitet i samhällsviktig verksamhet och förmåga att agera samordnat vid händelser.

Länsstyrelserna hade särskilda förutsättningar i årets ansökning. För att de ska få bättre och mer långsiktiga möjligheter lokalt och regionalt har varje länsstyrelse från 2015 samlat sitt arbete med att utveckla krisberedskapen i ett sammanhållet och långsiktigt projekt över fyra år (mandatperioden).

 

Från de frivilliga försvarsorganisationerna kom 130 ansökningar in för 2015. Totalt beviljades uppdrag för 32 miljoner. Största tilldelningen får Civilförsvarsförbundet med 6,9 miljoner och Frivilliga Flygkåren med 6,3 miljoner.

 

De 20 största projekten

Här är de 20 pengamässigt största nya projekten som får anslag från 2:4 krisberedskap:

 1. FOI  -  40 miljoner
  Samverkansplattform för myndighetsgemensamt agerande i EU-ramprogram (3 år) Länsstyrelsen
 2. Västra Götaland  -  24,8 miljoner
  Utvecklad lokal och regional krisberedskap (4 år)
 3. Länsstyrelsen Skåne  -  20 miljoner
  Utvecklad lokal och regional krisberedskap (4 år)
 4. Länsstyrelsen Stockholm  - 18 miljoner
  Portalansökan – trygg, säker och störningsfri Stockholmsregion
 5. Länsstyrelsen Västerbotten -  16,7 miljoner
  Utvecklad lokal och regional krisberedskap (4 år)
 6. Länsstyrelsen Jämtland  - 13,6 miljoner
  Utvecklad lokal och regional krisberedskap (4 år)
 7. Länsstyrelsen Uppsala  - 12,5 miljoner
  Utveckling av krisberedskapsförmågan (4 år)
 8. Länsstyrelsen Östergötland  - 12,3 miljoner
  Utvecklad lokal och regional krisberedskap (4 år)
 9. FOI  -  11,8 miljoner
  Planeringsverktyg för hantering av smittspridning från djur via luft i besättning och under transport (3 år)
 10. Länsstyrelsen Norrbotten  -  11,4 miljoner
  Utvecklad lokal och regional krisberedskap (4 år)
 11. Länsstyrelsen Halland  -  11,2 miljoner
  Sammanhållen projektplan för länsstyrelsen (4 år)
 12. Livsmedelsverket  -  10,7 miljoner
  Ökad förmåga att möta dricksvattenkris, metodstöd för behovsprioritering och urval av samhällsviktig verksamhet (3 år)
 13. Länsstyrelsen Örebro  -  10,5 miljoner
  Utveckling av krisberedskapsförmågan  (4 år)
 14. Länsstyrelsen Södermanland  -  9,9 miljoner
  Utvecklad krishantering (4 år)
 15. Livsmedelsverket  -  9,9 miljoner
  Kontaminering av ätfärdiga vegetabilier med förorenat bevattningsvatten – riskbaserade riktlinjer och konsensus i övervakningen (3 år)
 16. FRA  -  9,8 miljoner
  Säkra kryptografiska funktioner (1 år)
 17. Länsstyrelsen Blekinge  -  9,6 miljoner
  Kunskapsuppbyggnad och verktyg för utveckla arbetssätt vid länsöverskridande kriser och systematisk arbetsmetod med utgångspunkt i länets samlade risk- och sårbarhetsanalyser (4 år)
 18. Kustbevakningen  -  9,6 miljoner
  Sjöbasis, ökad prestanda samt införande av SeaTrackWeb (2 år)
 19. Länsstyrelsen Dalarna  -  9,4 miljoner
  Utvecklad lokal och regional krisberedskap (4 år)
 20. Länsstyrelsen Kronoberg  -  9,4 miljoner
  Utveckling regional samordning, ledning och krishanteringsförmåga (4 år)

Pengar till frivilligorganisationer

Beviljade uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer

 • Civilförsvarsförbundet (SCF)  -  6 992 735 kr
 • Frivilliga flygkåren (FFK)  -  6 392 268 kr
 • Blå stjärnan  -  4 972 802 kr
 • Frivilliga automobilkåren (FAK)  -  2 901 251 kr
 • Svenska Lottakåren (SLK)  -  2 383 327 kr
 • Brukshundsklubben (SBK)  -  2 309 744 kr
 • Försvarsutbildarna  -  2 074 319 kr
 • Frivilliga Radioorganisationen (FRO)  -  1 367 460 kr
 • Bilkåren  -  1 158 304 kr
 • Sjövärnskåren  -  1 028 600 kr
 • Röda Korset  -  261 642 kr
 • Flygvapenfrivilliga (FVRF)  -  140 070 kr

Totalt -  31 982 521 kr