– Det borde finnas fler vägar för att utbilda sig till brandman, säger Per Johanson på SRTC.
Det är en 20 veckor lång utbildning som SRTC (Swedish Rescue Training Centre) kikar på i samarbete med Skövde kommun.

Förhoppningen är att lämna in en ansökan till YH-myndigheten (myndigheten för yrkeshögskola) i september och sparka igång verksamhet hösten 2014.

 

– Vi uppfattar att det från räddningstjänsternas sida finns ett behov av att kunna rekrytera bredare än från de SMO-utbildade. Förr rekryterades brandmän från fotbollslaget eller hantverksyrken, numera är alla mer åt akademikerhållet. Det borde finnas utrymme för ett mellanläge säger Per Johanson.

 

För att YH-myndigheten ska ge klartecken för en utbildning – vilket ger utbildningspengar – krävs bland annat att den inte konkurrerar med befintliga utbildningar och att det finns behov på arbetsmarknaden.

– En förutsättning är förstås att svensk räddningstjänst är intresserat och ser ett behov. Den kartläggningen har vi just inlett. Fackföreningar och andra branschorganisationer ska också vidtalas.

 

Är en termin, eller 20 veckor, lagom utbildningstid?
– Vår bedömning är att det går att göra ganska mycket på den tiden. Men det är egentligen branschen som ska ge oss svaret på frågan. Vi har sagt 20 veckor för att ha något att utgå från.

 

När, eller om, SRTC lämnar in en ansökan, blir MSB sannolikt en av remissinstanserna som ska lämna synpunkter.
– MSB är för oss en viktig partner. Jag hoppas man ser det här som ett alternativ för att locka fler till yrket och inte som konkurrens. Det minsta som händer är att vi får en hälsosam diskussion om hur räddningstjänsterna rekryterar, vilken vår roll ska vara och vilken MSBs ska vara, säger Per Johanson.