- Vi har fått hantera ett stort antal samtal där landstingets leverantörer inte kunnat svara inom 30 sekunder, vilket är ett krav i avtalet, säger Johan Hedensiö, vd på SOS Alarm.

Landstingen har opponerat sig mot fakturorna från SOS Alarm.

- Jag kan säga att vi har olika åsikter om avtalet. Vi anser att det finns tilläggstjänster i avtalet som SOS Alarm redan får ersättning för genom alarmeringsavtalet med staten, säger Jens Larsson, chefsjurist på landstinget i Uppsala.

 

Bakgrunden är att de fyra regionerna sedan november förra året i stället för SOS Alarm anlitar företaget Medhelp för ambulansdirigering.

En begäran om ambulans till SOS kopplas vidare till Medhelp som sköter utalarmering. Medhelp ska svara inom 30 sekunder, om inte blir det straffavgift som hamnar hos landstingen.

 

Enligt SOS Alarm har tiden överskridits cirka 1 590 gånger. Med en straffavgift på 4 000 kronor per tillfälle, plus några andra krav, gör det att SOS Alarm totalt kräver 6,7 miljoner kronor.

- När vi får vänta på att samtalen ska tas över innebär det att det tar resurser från vår organisation, säger Sverker Pettersson, SOS Alarm.

 

Jens LarssonLandstingen anser dock att det finns en hel del frågetecken kring fakturorna och även andra delar av avtalen.

- Men vi väljer ändå att betala för att undvika en långdragen rättsprocess där en offentligt driven verksamhet står mot en annan, säger Jens Larsson.

Det avtal SOS Alarm sagt upp har en uppsägningstid på tre månader.

Vad händer om ni inte kommer överens om nytt avtal?
- Vi är inte oroliga för att inte få till ett avtal. Det vi är oroliga för är att SOS Alarm ska diktera villkoren, det var ingen enkel förhandling förra gången, säger Jens Larsson.

 

Han konstaterar samtidigt att SOS Alarm är en bra partner. Att Medhelp fick uppdraget förra året hade inte med något missnöje att göra.

- Vi följde bara lagen om offentlig upphandling, och den upphandlingen vann Medhelp. Det är inte vi som valt.

 

Jens Larsson har reagerat på andra rutiner från SOS. Exempelvis vid debitering för medlyssning i samband med larm till sjukvård, räddningstjänst och polis. Ibland kan flera av dem vara involverade i samma larm.

- Det sker ungefär i fem-tio procent av fallen att vi är flera som har samma medlyssning. Men jag upplever att SOS Alarm tar ut full ersättning av alla även om vi delar på medlyssningen. Jag vet ju vad de andra betalar.

 

Medhelp vill inte kommentera frågan, hänvisar till att det är en diskussion mellan två andra avtalsparter.

Men hur ser ni på att cirka 1 590 samtal ska ha överskridit tidsgränsen?
- Jag kan varken dementera eller bekräfta siffrorna. Man har heller inte kommit till oss med uppgifterna, säger Charlotte Björkman, verksamhetschef på Medhelp.

 

Landstingen uttalar i sammanhanget inget missnöje gentemot Medhelp.

- Vi har genom den upphandling vi gjort höjt kvalitén på ambulansdirigeringen. Vi har fått högre medicinsk kompetens hos dem som tar emot samtalen, säger Birgitta Barkne Nilsson, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Sörmland.

 

Enligt Barkne Nilsson har landstinget numera snabbare utlarmningstider jämfört med tidigare.
Innebär det att larmhanterarna tar beslut snabbare?

- Det är så vi tolkar det. Vi följer givetvis upp utlarmningstider. När det gäller exempelvis hjärtstopp är ambulanserna numera både snabbare utlarmade och på plats.

 

Det är under åtta månader (november-juni) som SOS Alarm noterat cirka 1 590 svar som dröjt längre 30 sekunder. Barkne Nilsson uppskattar att regionerna har cirka 80 000 larm under perioden.

- Dessutom är det många fler samtal, ungefär en tredjedel blir larm.
Finns det inget avtal mellan er och Medhelp angående fördröjningar?
- Jo, men det är inte utformat på samma sätt.
Innebär det att delar av den straffavgift SOS Alarm kräver av er kan ni kräva av Medhelp?
- Ja.