Stefan Norell använder läsplattan.Bort med alla lösa papper och pärmar. MSB Sandö har med hjälp av ett företag fått en lösning där hela kan utföras med läsplattan.
– Nu får vi allt samlat på ett ställe. Arbetet blir överskådligt och enkelt att följa upp om åtgärder är genomförda, säger Norell som är lärare och brandskyddsansvarig på Sandö.

 

Brandskyddsombuden blir via almanackan i läsplattan påminda bär det är dags för kontroll. Med läsplattan loggar de in på en egen sida via webben. Där finns ritningar över alla lokaler.

Allt som ska kontrolleras – brandposter, brandsläckare, branddörrar med mera – finns angivna med knappsystem på ritningarna.

 

När ombudet trycker på knappen ges besked om vad som ska kontrolleras. Det blir en notering om allt är okej eller om något ska åtgärdas.
– I eposten får brandskyddsombudet och jag som brandskyddsansvarig en påminnelse om en åtgärd inte är utförd eller om något missats på ronden. Det gör uppföljningen enkel, istället för att bläddra i pärmar.

 

Stefan Norell konstaterar att SBA inte fått den genomslagskraft som var tänkt, men att den här lösningen inte bara är smidig utan även gör det roligare och attraktivare att vara brandskyddsombud.
– En myndighet som genomfört detta fick ett problem när de införde att ombuden skulle använda läsplatta – alla ville vara brandskyddsombud.

 

På Sandö kommer Norell ha sju brandskyddsombud under sig, varav två SMO-studenter. Personerna får ansvar för olika lokaler. SMO-arna kommer att göra SBA på sina boenden.