- Vi har i samarbete med personal inom vård- och omsorgsenheterna diskuterat problembilden, de brandsrisker och situationer som personalen möter, säger Monica Bengtsson, projektledare och brandingenjör på Räddningstjänsten Syd.

utbildning vårdpersonalRäddningstjänsten och omsorgspersonalen har tillsammans tagit fram en checklista som går igenom brandsäkerheten i fyra steg. Efter varje steg finns förslag på åtgärder. Checklistan finns också med i en broschyr som delas ut till de äldre eller deras anhöriga.

 

De fyra stegen som checklistan går igenom är:

  1. Den boendes förmåga att upptäcka en brand.
  2. Den boendes förmåga att släcka en brand.
  3. Den boendes förmåga att sätta sig i säkerhet.
  4. Brandrisker i hemmet, åtgärder och hjälpmedel.

- Vi har i genomsnitt en bostadsbrand om dagen i någon av våra fem medlemskommuner. De som har svårare att upptäcka eller släcka en brand är extra utsatta. Därför är kommunernas delaktighet och engagemang så viktigt. Det är deras personal som träffar den äldre målgruppen dagligen.

 

Målet är att ta fram en arbetsmetodik som ska kunna införas i alla fem kommunerna. I projektet har Rsyd samarbetat med stadsdelen Rosengård i Malmö samt Kävlinge kommun.

I Kävlinge är det en hemrehabgrupp som testat arbetssättet, medan Rosengård valt att låta hemtjänstpersonalen gå igenom checklistan hemma hos sina vårdtagare. I slutet av förra året utvärderades arbetssättet, då hade checklistan använts i fyra-fem månader.

 

De vanligaste åtgärderna handlar om att se till att det finns fungerande brandvarnare. Om brandvarnare saknas kontaktas fastighetsägaren. Det kan också handla om att skapa säkra rutiner för rökning. Personalen går en runda i hemmet, ser till att inget brännbart förvaras på eller i närheten av spisen, flyttar lampor som står för nära en gardin, eller hjälper till att ta bort ljusdekorationer som lätt kan börja brinna.

- Så mycket som möjligt försöker man lösa i hemmet. Men vissa frågor tar personalen vidare till sina teamträffar eller till en biståndshandläggare som kan fatta beslut om att till exempel koppla en brandvarnare till ett trygghetslarm.

 

Hur har vårdtagarna reagerat?

Information i hemmet- De allra flesta blir glada och tycker det är bra att vi bryr oss. Det som kan vara svårt är att förklara hur viktigt det är att hitta och åtgärda riskerna. Brandrisken tas inte alltid på allvar, säger Christina Lindström, sektionschef för en av hemtjänstgrupperna.

 

Rsyd har studerat hur andra räddningstjänster och kommuner jobba med frågan. Bland annat har projektgruppen haft kontakt med Uppsala, Stockholm, Södertörn och Örebro, tittat på grannländernas tillvägagångssätt och gjort ett studiebesök i Oslo.
I Oslo finns ett stort politiskt stöd som innebär att alla som erbjuder hemtjänst ska göra brandgenomgångar hos sina vårdtagare en gång om året.
- En viktig framgångsfaktor som är gemensam för alla vi pratat med är samverkan mellan räddningstjänst och kommun, säger Monica Bengtsson.

 

Nästa steg i projektet är hur arbetssättet kan införas i alla Malmös stadsdelar samt i Lund, Burlöv och Eslöv.
- Vi hoppas på ett politiskt engagemang som gör det möjligt att införa arbetssättet på bred front under året, säger Monica Bengtsson.